skip to main | skip to sidebar

Sunday, 24 March 2013

Nghĩa Đảm Hùng Cảnh - C.L.I.F I 32/32 DVD RIP 5/5 DVD ISO USLT

Uploaded with ImageShack.usEpisodes: 20

Original channel: Mediacorp Channel 8

Original run: 31 May 2011 – 27 June 2011

Cast

Tay Ping Hui

Qi Yuwu

Joanne Peh

Chris Tong

Elvin Ng

Tracy Lee

Nội Dung

Bộ phim được làm đặc biệt nói về đề tài cảnh sát. Khác với nhiều bộ phim về cảnh sát khác, đây là một bộ phim miêu tả những đơn vị của cảnh sát

Singapore và sự phối hợp ăn ý của họ trong việc bảo vệ người dân và đất nước của họ.Nếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng ký một account free hoặc ủng hộ phim88 bằng cách mua account premium tại đâyHướng dẫn Renew Hoặc mua account premium Ryushare bằng paypal tại đây

DVD RIP

Tap 1: http://ryushare.com/40aa4240bd55

Tap 2: http://ryushare.com/cd2e9816ba3/

Tap 3: http://ryushare.com/bea14dccac5/

Tap 4: http://ryushare.com/cd2e9816ba4/

Tap 5: http://ryushare.com/444d94d4d138

Tap 6: http://ryushare.com/2f627a036eea

Tap 7: http://ryushare.com/bea14dccac6/

Tap 8: http://ryushare.com/bea14dccac7/

Tap 9: http://ryushare.com/321cf7f1ffb9

Tap 10: http://ryushare.com/40aa4240bd56

Tap 11: http://ryushare.com/bea14dccac8/

Tap 12: http://ryushare.com/bea14dccac9/

Tap 13: http://ryushare.com/3134234d1be5

Tap 14: http://ryushare.com/419316e5c9ca

Tap 15: http://ryushare.com/dbbbe266e5d/

Tap 16: http://ryushare.com/2f627a037f2c/ Fixed

Tap 17: http://ryushare.com/2e79a55e5b37

Tap 18: http://ryushare.com/321cf7f1ffbb

Tap 19: http://ryushare.com/bea14dccaca/

Tap 20: http://ryushare.com/bea14dccacb/

Tap 21: http://ryushare.com/3134234d1bec

Tap 22: http://ryushare.com/4364c02fbc00

Tap 23: http://ryushare.com/304b4ea87d5c

Tap 24: http://ryushare.com/dbbbe266e5e/

Tap 25: http://ryushare.com/cd2e9816ba5/

Tap 26: http://ryushare.com/321cf7f1ffc1

Tap 27: http://ryushare.com/3b3546636b68/ Fixed

Tap 28: http://ryushare.com/321cf7f1ffc2

Tap 29: http://ryushare.com/4364c02fbc01

Tap 30: http://ryushare.com/cd2e9816ba6/

Tap 31: http://ryushare.com/b014037c6e8/

Tap 32End: http://ryushare.com/cd2e9816ba7/

DVD ISO

DVD 1: http://ryushare.com/3134234d15ad

DVD 2: http://ryushare.com/14198eaa3e3f

DVD 3: http://ryushare.com/304b4ea8772d

DVD 4: http://ryushare.com/4c7d0ea37da6

DVD 5: http://ryushare.com/4d65e3484027


1 comments:

  1. 888 Casino NJ » Casino, Slots, Dice and Poker Apps in NJ
    888 Casino NJ offers everything 목포 출장안마 you need for 출장안마 the 김천 출장안마 perfect gaming experience, from slots to table games 정읍 출장안마 to video poker to bingo. Sign 하남 출장안마 up today!

Post a Comment