skip to main | skip to sidebar

Monday, 5 November 2012

Hoàng Đế Lưu Manh - Trịnh Thiếu Thu - The Misadventure of Zoo 20/20 DVD RIP 5/5 DVD ISO USLT

Uploaded with ImageShack.us

Hoàng Đế Lưu Manh

Số tập: 20

Năm sản xuất: 1981

Giám chế: Vương Thiên Lâm

Diễn viênTrịnh Thiếu Thu - Chu Cẩm Xuân/Phổ Nghi

Lý Tư Kỳ - Dung Dung

Thượng Quan Ngọc - Mẹ Cẩm Xuân

Lưu Khắc Tuyên - Ba Dung Dung

Trịnh Tắc Sĩ

Tần Hoàng

Trang Văn Thanh

Quách Phong

Lư Hải BằngNếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng ký một account free hoặc ủng hộ phim88 bằng cách mua account premium tại đây

DVD RIP

Tap 1: http://ryushare.com/3b354661c32c

Tap 2: http://ryushare.com/29ed7e219ba6

Tap 3: http://ryushare.com/39639d17a33e

Tap 4: http://ryushare.com/949336ce02a/

Tap 5: http://ryushare.com/4aab6557a673

Tap 6: http://ryushare.com/4d65e346cce8

Tap 7: http://ryushare.com/39639d17a33f

Tap 8: http://ryushare.com/3c1e1b06d5ad

Tap 9: http://ryushare.com/98f0cd19867/

Tap 10: http://ryushare.com/3c1e1b06d5ae

Tap 11: http://ryushare.com/4aab6557a675

Tap 12: http://ryushare.com/387ac8729619

Tap 13: http://ryushare.com/9a6554880f1/

Tap 14: http://ryushare.com/3c1e1b06d5af

Tap 15: http://ryushare.com/387ac872961b

Tap 16: http://ryushare.com/4e4eb7ebe088

Tap 17: http://ryushare.com/98f0cd19868/

Tap 18: http://ryushare.com/3c1e1b06d5b0

Tap 19: http://ryushare.com/3a4c71bcb314

Tap 20End: http://ryushare.com/4d65e346ccea

DVD ISO

DVD 1: http://ryushare.com/4e4eb7ebd60e

DVD 2: http://ryushare.com/4d65e346c277

DVD 3: http://ryushare.com/4e4eb7ebd617

DVD 4: http://ryushare.com/4c7d0ea1baf6

DVD 5End: http://ryushare.com/4aab65579bc8


0 comments:

Post a Comment