skip to main | skip to sidebar

Wednesday, 3 October 2012

Xilisoft iPhone Transfer 5.4.1.20120905 - ASUT - Dành chp FAN của iPhoneXilisoft iPhone Transfer

(ASUT - Dành chp FAN của iPhone)

Xilisoft iPhone Transfer là một công cụ thông minh để đồng bộ hóa iPhone vào máy tính của bạn. Một chương trình quản lý iPhone lý tưởng để sao lưu audio và video vào máy tính phù hợp với nội dung iPhone, cũng như sao chép file từ máy tính đến iPhone của bạn.Xilisoft iPhone Transfer hỗ trợ nhiều định dạng như: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch, iPod touch 4, iOS 4.2, iTunes 10 (đầu ra)Hỗ trợ định dạng tập tin: audio (AAC, MP3, WAV, AIFF, M4A), video (M4V, MP4, MOV, MPEG-4, H.264) và hình ảnh (BMP, GIF, JPEG, PNG)- Hỗ trợ đầy đủ iPhone 4, ISO touch 4 và iTunes 10

- Đồng bộ hóa iPhone với thư viện nhạc iTunes

- Sử dụng iPhone như ổ cứng

- Quản lý hình ảnh bằng cách tạo và chỉnh sửa ảnh album

- Tạo và Sửa Playlist

- Chế độ hiển thị khác nhau

- Hiển thị chi tiết: loại, định dạng, phiên bản...Trang chủ: Xilisoft Video Converter, DVD Ripper, iPad, iPod video converterhttp://www.2svn.com/files/cR4U1349238858.html

0 comments:

Post a Comment