skip to main | skip to sidebar

Wednesday, 3 October 2012

WinMend Registry Cleaner 1.6.7.0 - Tiện ích giúp làm sạch Registry WindowsWinMend Registry Cleaner

(Tiện ích giúp làm sạch Registry Windows mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa hệ thống.)WinMend Registry Cleaner là một tiện ích giúp làm sạch. WinMend Registry Cleaner mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa hệ thống.

Chương trình gồm 4 phần hệ chức năng chính:

• Registry Cleaner.

• Registry Optimizer.

• Registry Backup .

• và Scheduler.

Chương trình phân tích chính xác hệ thống, xác định vị trí lỗi và các khóa đã lâu không dùng, sau đó sửa chữa hoặc xóa chúng một cách an toàn để tăng tốc hệ thống.

Chương trình gồm 3 chế độ quét: Quét toàn diện, quét nhanh và quét thường xuyên.• Safe Scan

With our constant commitment to developing high-quality registry scanning and cleaning products, our products are safer than their peers. No complaint has been filed by any user till today against our registry scanning and cleaning products.

• Comprehensive Scan

Dozens of scan categories and more than 10,000 data checkpoints have made WinMend Registry Cleaner the most comprehensive and deepest registry fix and cleanup application.

• Quick Scan

This application has been specially optimized for Windows 2000/XP/Vista (32-bit & 64-bit) and its scanning speed has been significantly improved. It only takes several minutes to complete a full scan of the Windows registry.

• Regular Scan

As you add files and applications to your computer, or make configuration changes, your registry grows and your system slows downs. Cleaning up your registry regularly keeps your system run smoothly. WinMend Registry Cleaner’s Scheduler helps you set up the clean up on a regular basis.Home Page WinMend - Free Download System Doctor, Registry Cleaner, Disk Cleaner, History Cleaner, Data Recovery software.Yêu cầu: Windows 7, VISTA, XP, 2000Code:


http://www.2svn.com/files/EjWT1349257733.html

0 comments:

Post a Comment