skip to main | skip to sidebar

Monday, 1 October 2012

Windows Repair 1.9.0 – Sửa các lỗi nghiệm trọng của windowsWindows Repair là một tất cả-trong-một trong những sửa chữa công cụ để giúp sửa chữa lớn

phần lớn được biết đến vấn đề của Windows bao gồm cả các lỗi registry và các tập tin

quyền cũng như các vấn đề với Internet Explorer, Windows Update, Windows

Tường lửa và nhiều hơn nữa. Các chương trình phần mềm độc hại và được cài đặt có thể sửa đổi các thiết lập mặc định của bạn.

Với Windows Sửa chữa, bạn có thể khôi phục lại Windows cài đặt ban đầu.

Sửa chữa cửa sổ có thể làm như sau:

 • Reset. Registry
 • Reset quyền truy cập tập tin
 • Đăng ký tập tin hệ thống
 • Sửa chữa WMI
 • Sửa chữa Windows Firewall
 • Sửa chữa Internet Explorer
 • Sửa chữa MDAC & MS Jet
 • Sửa chữa Hosts File
 • Hủy bỏ các chính sách Set By Nhiễm trùng
 • Sửa chữa biểu tượng
 • Sửa chữa Winsock DNS Cache
 • Xóa những file tạm
 • Cài đặt sửa chữa Proxy
 • Bỏ ẩn tập tin hệ thống không
 • Sửa chữa Windows Updates
 • Sửa chữa CD / DVD Thiếu / không làm việc
 • và nhiều hơn nữa ...


Trang chủ

Trích:


http://www.tweaking.com/content/page...ll_in_one.html
Tải về

Trích:


Windows Repair 1.9.0

0 comments:

Post a Comment