skip to main | skip to sidebar

Tuesday, 2 October 2012

Tom and Jerry - The MGM Hanna-Barbera Classics [Minisize]GIỚI THIỆU

Trích:


Tom và Jerry là một bộ phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, được sáng tạo, viết kịch bản và đạo diễn bởi hai nhà làm phim hoạt họa là William Hanna và Joseph Barbera. Mặc dù được sản xuất trong những năm từ 1940 đến 1967 nhưng dường như bộ phim hoạt hình này vẫn còn rất cuốn hút và quen thuộc đối với nhiều thế hệ người xem. Tom và Jerry đã từng giành được 7 giải Oscar, chia sẻ danh hiệu "bộ phim hoạt hình đoạt nhiều giải nhất" cùng với Silly Symphonies của Walt Disney.

Đây là trọn bộ sưu tập Tom And Jerry của hãng Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất.

Sau này có nhiều nhà sản xuất khác làm Tom And Jerry song không thể hay bằng phiên bản đầu tiên này được.Đạo diễn: William Hanna, Joseph Barbera

Sản xuất: Rudolf Ising, Fred Quimby, William Hanna, Joseph Barbera

Kịch bản: William Hanna, Joseph Barbera

Âm nhạc: Scott Bradley

Quay phim Joseph Barbera

Kinh phí: 20.000.000 USD

Thời lượng: 8 ~ 10 phút/1 tập/114 tập + Bonus

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phát hành: 1940

Công chiếu Khoảng 1950

Doanh thu Hơn 5.000.000 USD

DOWNLOADTrích:


001: http://minus.com/lbt6JfcAHPjTJZ

002: http://minus.com/lokKtOJxwwiHc

003: http://minus.com/lpKRJGBLnNzxi

004: http://minus.com/ljK7WTW9IyMKj

005: http://minus.com/lREJVz0pBv1wP

006: http://minus.com/lNALNBftCpkr0

007: http://minus.com/lcNaDsSgqPQUz

008: http://minus.com/lYZOhsxat6zfv

009: http://minus.com/lb2rNWFwTHN8Rb

010: http://minus.com/lbrQeWN2LHzyxL

011: http://minus.com/llbbKsJHZ0wjL

012: http://minus.com/lFJYcrY0rIv8u

013: http://minus.com/leTQclweK87hU

014: http://minus.com/lsm8YNa7WVrFL

015: http://minus.com/lINzDOgRAAvWE

016: http://minus.com/lbeuyEWr2ip5jo

017: http://minus.com/l3AqjGfJl6zC

018: http://minus.com/lbtHOZUF7LSUXz

019: http://minus.com/luOKt6XyDT2DT

020: http://minus.com/lygalBLVzpz7y

021: http://minus.com/liYwuKe4nyCUH

022: http://minus.com/lbxMsvJQliQKdM

023: http://minus.com/loXaArYj7EfKP

024: http://minus.com/lOuaYIaAmTxVg

025: http://minus.com/lF1b50L3lZXps

026: http://minus.com/lbiLKI6ENqKPfz

027: http://minus.com/lbuE5w2HXmieD4

028: http://minus.com/ltOPwigc9RQFp

029: http://minus.com/lGoR83m4ucOEz

030: http://minus.com/lbj5FzwLLXjmJO

031: http://minus.com/lboXFTgzSINTFF

032: http://minus.com/lbva8LfdWTQLOo

033: http://minus.com/l7TcGUC2QtYuy

034: http://minus.com/lTWra8KMcEiJ1

035: http://minus.com/lQvjaFMHXdjMq

036: http://minus.com/lbchfAOntiT05v

037: http://minus.com/lvXC9izeGjPI9

038: http://minus.com/lN1XA7IkiWeg0

039: http://minus.com/lMKNbQWZeGRlQ

040: http://minus.com/lQDYpRhQ8FlJl

041: http://minus.com/lb0nAyl7Ylg7bo

042: http://minus.com/lw8fP9C1HirS1

043: http://minus.com/lxHY7hM1epyf2

044: http://minus.com/lnQOtfVz5sCJU

045: http://minus.com/lF7Esjtk4N0Nm

046: http://minus.com/lL2HIK1x86TU

047: http://minus.com/l7ON59pfVmsDa

048: http://minus.com/lSvEgsFWQqlMh

049: http://minus.com/lRuoEVMibT57R

050: http://minus.com/lbuZsiHu9QxkZ5

051: http://minus.com/lb0teU3GKb1GL8

052: http://minus.com/lovcHQxjMQtfp

053: http://minus.com/lmKwILSmrseDS

054: http://minus.com/l3b9gFRLyWfNh

055: http://minus.com/lD7TgRZbWA4mm

056: http://minus.com/lYdNlaQVOlKaX

057: http://minus.com/lboz3abxNDIyu8

058: http://minus.com/lhzMIGFgbOQps

059: http://minus.com/lCJTQUg7XZMZe

060: http://minus.com/l8D6wUzeiato

061: http://minus.com/lXuArJ5gnAxZT

062: http://minus.com/lEt9leGhbZPRY

063: http://minus.com/lck5SSN4MMGJz

064: http://minus.com/lvZVrhRh3nMUm

065: http://minus.com/lbsFMmFIE7S1Cc

066: http://minus.com/lOvkP3UnXkpzF

067: http://minus.com/l18IXYXpEYulm

068: http://minus.com/lBZtCRZnIHRfD

069: http://minus.com/lFDW39CfkbT22

070: http://minus.com/lYDi0IMUtIuXX

071: http://minus.com/lq34al4M6JI4D

072: http://minus.com/l0p4qxseHMESL

073: http://minus.com/letpQ7GgH1qLb

074: http://minus.com/lPbhzcxe2V6m4

075: http://minus.com/lOy1o0obTSXMt

076: http://minus.com/lbs7W0NvBLWKTV

077: http://minus.com/ltXkqYNAGl7eP

078: http://minus.com/lzn1veeGBnIbm

079: http://minus.com/lxVHJb5nImpok

080: http://minus.com/lbpkTaV7cKoyCu

081: http://minus.com/liAFcCr0g4SnE

082: http://minus.com/lbuIOg0mXIyg28

083: http://minus.com/l65FfIlW4yy1L

084: http://minus.com/lbcfcFUrFD5Nwj

085: http://minus.com/l9vwm42MBoQ2Y

086: http://minus.com/l7vxPWLfmP4pU

087: http://minus.com/lbzRqDfMCzWd2V

088: http://minus.com/l1OJOwUxUpNAp

089: http://minus.com/lG0Mjq0ZAN7g3

090: http://minus.com/lyU4UfxPG339Q

091: http://minus.com/lsZymkUP881LC

092: http://minus.com/l3ngVrBtLDn3P

093: http://minus.com/lb0JqdkQY8qx72

094: http://minus.com/lfh6MdkjMQSTF

095: http://minus.com/lsRvboxRvEJh5

096: http://minus.com/lodBJrpe9Pvq7

097: http://minus.com/lXKCJhiFQGM19

098: http://minus.com/lbdkS2BThjag4Y

099: http://minus.com/lbdicdvS3FUvOj

100: http://minus.com/lWORoxeXCabzd

101: http://minus.com/ljU48IEICTGya

102: http://minus.com/lUK2KExkxg04N

103: http://minus.com/lbbesI1hv0iUMy

104: http://minus.com/lQSjDDOglR5UY

105: http://minus.com/lSLhV6s59HpNm

106: http://minus.com/lbhKtZWLsrUtPK

107: http://minus.com/ldieT9MwyshlS

108: http://minus.com/lbaltwU8Bi7GQj

109: http://minus.com/lbzvTJDFEf5KEM

110: http://minus.com/loMMCwrFuhjrC

111: http://minus.com/lbFfiS8TWF8jj

112: http://minus.com/lRiy0wwrd2Ins

113: http://minus.com/lbgMI1BjZlx7A

114: http://minus.com/lPwF49HzBO2bi

Bonus 01: 126 - Buddies Thicker than Water [Gene Deitch, 1962]

Bonus 02: Animators as Actors

Bonus 03: Behind the Tunes

Bonus 04: Cat and Mouse - The Tale of Tom and Jerry

Bonus 05: How Bill and Joe Met Tom and Jerry

Bonus 06: Introduction by Whoopi Goldberg

Bonus 07: Tom and Jerry - Bonus - Jerry Dances with Gene Kelly [excerpt from 'Anchors Aweigh', 1945]

Bonus 08: The Comedy Stylings of Tom and Jerry

Bonus 09: Tom and Jerry Swim with Esther Williams [excerpt from 'Dangerous When Wet', 1953]

0 comments:

Post a Comment