skip to main | skip to sidebar

Tuesday, 2 October 2012

SView5 3.73 - Một màn hình hiển thị hình ảnh, chuyển đổi và công cụ xử lý ảnh

SView5 ứng dụng được thiết kế để có một màn hình hiển thị hình ảnh, chuyển đổi và công cụ xử lý dựa trên một phong phú C / C + + SDK với khả năng khác nhau. Hỗ trợ 8-64 hình ảnh bit (LDR / HDR), rất nhiều tùy chọn xử lý hình ảnh và các định dạng tập tin đầu vào / đầu ra cũng như quản lý màu sắc (CMS với các cấu ICC). SView5 là một màn hình hiển thị hình ảnh, chuyển đổi và công cụ xử lý dựa trên một phong phú C / C + + SDK với các khả năng khác nhau, ban đầu được phát triển trên các máy tính Amiga và sau đó được chuyển đến Windows, Linux và các hệ thống nhúng.
Trang chủ

Trích:


http://www.ar-kleinert.de/sview5_win_e.html
Tải về

Trích:


SView5 3.73

0 comments:

Post a Comment