skip to main | skip to sidebar

Tuesday, 2 October 2012

Speedy Painter 2.2 – Phần mềm vẽ đơn giản và nhẹ

Speedy Painter là một phần mềm vẽ đơn giản và nhẹ. Nó được viết bằng C + + và sử dụng thư viện đồ họa OpenGL . Hỗ trợ bộ số hóa Wacom để thay đổi kích thước và độ mờ ứng xuất theo nét cọ .Các tính năng:• Giải quyết sau khi xem phóng lớn ! Có sẵn bằng cách sử dụng phím F3

• Xuất khẩu quá trình vẽ vào một video: để sẵn sàng tải lên trên YouTube!

• Khả năng thay đổi kích thước nét vẽ/tính mờ đục hoặc theo áp lực bút (hỗ trợ bộ số hóa Wacom)

• Làm lại quá trình vẽ

• Quá trình xuất/nhập khẩu quá trình vẽ

• Tải của các định dạng hình ảnh phổ biến nhất

• Xoay

• Lật

• Lựa chọn lớp phủ
[V-Z]


Trang chủ

Trích:


http://speedypainter.altervista.org/
Tải về

Trích:


Speedy Painter 2.2

0 comments:

Post a Comment