skip to main | skip to sidebar

Monday, 29 October 2012

Phục Quốc Phụ Tình - Việt Vương Cầu Tiễn - The Great Revival 30/41 HD720p USLT

Uploaded with ImageShack.us

Câu chuyện bắt đầu khi hai người nước Sở, Phạm Lãi và Văn Trọng quyết định gia nhập nước Việt để giúp đỡ cho Việt vương Câu Tiễn. Đó có thể gọi là một thời kỳ loạn thế, chư hầu tranh bá, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, ở phương Nam, nước Ngô đem quân đi chinh phạt khắp nơi và nước Việt nhỏ bé nằm phía sau nước Ngô không tránh khỏi trở thành một "miếng mồi". Giữa lúc nước Việt bị đại quân nước Ngô bao vây, tình thế vô cùng nguy cấp, Phạm Lãi đã khuyên Việt vương nên tạm thời xin hòa chờ ngày khôi phục cơ đồ.Câu Tiễn bị bắt sang nước Ngô, có Phạm Lãi cùng đi, suốt thời kỳ gian khó đó, Phạm Lãi vẫn một lòng trung thành với Việt vương. Sau ba năm, trải qua rất nhiều gian khó, nguy hiểm, bằng một ý chí phi thường, cuối cùng hai người đã thoát nạn chạy về nước Việt... Việt vương đứng trước một nước Việt thời hậu chiến suy sụp không khỏi cảm thấy nản lòng, chỉ đứng vững nhờ sự phò tá hết lòng của hai vị trung thần Phạm Lãi và Văn Trọng.Phạm Lãi đã hiến kế "nằm gai nếm mật" để tăng cường ý chí phục quốc cho Việt vương. Ông cùng hai trọng thần đã ban bố nhiều pháp lệnh có lợi cho dân, trọng dụng nhân tài, đem châu báu đổi lấy lương thực, đối với cường địch thì dùng mọi kế sách, kể cả việc đem tặng người mỹ nữ cũng là tri kỷ của Phạm Lãi, nàng Tây Thi cho Ngô vương...

Mười năm sau, trong khi nước Việt ngày càng cường thịnh thì nước Ngô dần suy yếu, trong lúc Ngô vương Phù Sai dẫn quân đi chinh phạt nước Tề thì Việt vương đem quân đến chiếm được Đô Thành của Ngô quốc, nghe tin dữ Ngô vương mang quân trở về thì bị quân của Việt vương tiêu diệt hết. Đối diện với Việt vương và Phạm Lãi, hai nhân vật đã từng được mình tha tội chết, đối diện với nàng mỹ nữ Tây Thi, Ngô vương đã rút gươm tự sát...Nếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng ký một account free hoặc ủng hộ phim88 bằng cách mua account premium tại đâyHD720p :

Tap 1: http://ryushare.com/hxx6usciom5s

Tap 2: http://ryushare.com/fht9uicu0df9

Tap 3: http://ryushare.com/3hk56ow0f3lg

Tap 4: http://ryushare.com/gca86rup5a17

Tap 5: http://ryushare.com/pm3ag6n25yka

Tap 6: http://ryushare.com/y3mp5c81jqhn

Tap 7: http://ryushare.com/78nffv7wwctw

Tap 8: http://ryushare.com/0z58ib8geh76

Tap 9: http://ryushare.com/lfjkqvajn3fi

Tap 10: http://ryushare.com/k68zpfxlonb2

Tap 11: http://ryushare.com/jcyzvpv1ubuy

Tap 12: http://ryushare.com/m7grzqr84loy

Tap 13: http://ryushare.com/49as58vh69az

Tap 14: http://ryushare.com/i3pkbz53kyyt

Tap 15: http://ryushare.com/b4wglmhyu4ja

Tap 16: http://ryushare.com/mq4xdrkpzcd1

Tap 17: http://ryushare.com/5kz1yl8awbhv

Tap 18: http://ryushare.com/3jj9vvhxlvfq

Tap 19: http://ryushare.com/x16b6pbho9qz

Tap 20: http://ryushare.com/ncxpjhxv88kl

Tap 21: http://ryushare.com/ej0l7fvasaxq

Tap 22: http://ryushare.com/s7bd81ncqsit

Tap 23: http://ryushare.com/7ctacbvg2h6l

Tap 24: http://ryushare.com/7xuyn1etvk3y

Tap 25: http://ryushare.com/r1l8p0q8hi9t

Tap 26: http://ryushare.com/hpex9tujaedk

Tap 27: http://ryushare.com/4v533yx1fy95

Tap 28: http://ryushare.com/ioyr7dhlxvfi

Tap 29: http://ryushare.com/drfxl6uwrsmw

Tap 30: http://ryushare.com/q8i4kf24fwrb


0 comments:

Post a Comment