skip to main | skip to sidebar

Tuesday, 2 October 2012

OmniFormat 11.0 – Tiện ích convert tài liệu miễn phí

OmniFormat là một tiện ích convert tài liệu miễn phí, cho phép chuyển đổi một cách năng động và thao tác với hình ảnh trên 75 định dạng file bao gồm HTML, DOC, XLS, WPD, PDF, XML, JPEG, GIF, TIF, PNG, PCX, PPT, PS, TXT, Photo CD, FAX và MPEG. OmniFormat hỗ trợ Nhận diện Đặc điểm Hình dạng (OCR) và có thể sử dụng để convert ảnh và tài liệu sang file PDF.Trang chủ

Trích:


http://www.omniformat.com/
Tải về

Trích:


OmniFormat 11.0
Keygen

Trích:


https://www.kleii.com/f/506a3b91882567f33500183b

Pass unrar: vn-zoom

0 comments:

Post a Comment