skip to main | skip to sidebar

Monday, 22 October 2012

Nụ Hôn Nghiệp Chướng - Ambition 20/20 DVD RIP 5/5 DVD ISOTên tiếng anh : Ambition

Tên phát hành ở hải ngoại : Nụ hôn nghiệp chướng

TVB sản xuất năm 1993

Số tập : 20

Đề tài : Tình cảm, xã hội

Giám chế : Phan Gia Đức

Diễn viên :

- La Gia Lương

- Quách Ái Minh

- Đào Đại Vũ

- Huỳnh Khải Hân

- Diêu Doanh Doanh

- Lương Tiểu Băng

- Tưởng Văn Đoan

Nếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng ký một account free hoặc ủng hộ phim88 bằng cách mua account premium tại đây

DVD RIP

Tap 1: http://ryushare.com/15eb37f24b04

Tap 2: http://ryushare.com/1330ba031d24

Tap 3: http://ryushare.com/2e79a55b50ff

Tap 4: http://ryushare.com/949336cb62f/

Tap 5: http://ryushare.com/1502634d390a

Tap 6: http://ryushare.com/14198ea8289d

Tap 7: http://ryushare.com/304b4ea574a3

Tap 8: http://ryushare.com/3305cc94a5f3

Tap 9: http://ryushare.com/1330ba031d23

Tap 10: http://ryushare.com/1502634d3909

Tap 11: http://ryushare.com/9a65548568b/

Tap 12: http://ryushare.com/2f627a0061c1

Tap 13: http://ryushare.com/321cf7ef953e

Tap 14: http://ryushare.com/1330ba031d1f

Tap 15: http://ryushare.com/14198ea8289c

Tap 16: http://ryushare.com/3305cc94a5eb

Tap 17: http://ryushare.com/16d40c9757e7

Tap 18: http://ryushare.com/1502634d3908

Tap 19: http://ryushare.com/3305cc94a5ec

Tap 20-End: http://ryushare.com/98f0cd16dc1/DVD ISO:

DVD 1: http://ryushare.com/3134234a7f74

DVD 2: http://ryushare.com/3305cc94a31e

DVD 3: http://ryushare.com/49c290b2556a

DVD 4: http://ryushare.com/4364c02e93a4

DVD 5-End: http://ryushare.com/304b4ea571b6


0 comments:

Post a Comment