skip to main | skip to sidebar

Monday, 1 October 2012

Macrium Reflect Professional 5.0.5141 - Hỗ trợ khôi phục và sao lưu hình ảnh của đĩa

Macrium Reflect Free Edition là một phần mềm tạo ảnh đĩa trong hệ điều hành Windows, có thể sử dụng Microsoft Volume Shadow Copy Service tạo ảnh đĩa và thực hiện các hoạt động phục hồi dữ liệu. Phiên bản miễn phí chỉ giới hạn việc tạo ảnh đĩa và phục hồi dữ liệu trong khi phiên bản trả phí là một giải pháp sao lưu tập tin, hình ảnh đĩa và một số tính năng hữu dụng khác.Macrium-Reflect có thể tạo ảnh đĩa đầy đủ để sao lưu và phục hồi. Ảnh có thể được lưu trữ trên ổ đĩa địa phương hoặc ổ đĩa mạng, đĩa CD hay DVD và ổ đĩa rời sử dụng kết nối USB hoặc Firewire. Ảnh cũng có thể được kết nối như là một ký tự ổ đĩa trong Windows Explorer và phục hồi bằng cách sử dụng tùy chỉnh Live CD.Macrium Reflect Free Edition cho phép bạn khởi động vào hệ thống, nạp khôi phục lại phần mềm, ghi đè lên phân vùng hệ thống Windows hay đơn giản chỉ lấy dữ liệu từ đĩa cứng.


Trang chủ

Trích:


http://www.macrium.com/reflectfree.asp
Tải về

Trích:


Macrium Reflect Professional Edition 5.0 Build 5141
Patch

Trích:


https://www.kleii.com/f/50485b1547700a8d0c001483

Pass Unrar : vn-zoom

0 comments:

Post a Comment