skip to main | skip to sidebar

Wednesday, 24 October 2012

Live Show : Nợ Dâu - Hoài Thanh - Đỗ Quyên 2 DVD 5/DVD RIPDisc 1

1. Kich ngan "No Dau" (phan 1) Hoai Thanh, Hoai Linh

2. Trich doan cai luong "No Dau" Vu Luan, Thy Nhung

3. Trich doan cai luong "Truong Han" Do Quyen, Le Tu, Thy Phuong, Hoai Phuong, Hoai Tuan Anh

4. Tam Tinh Thay Tro

5. Trich doan cai luong "Ganh Co Song Han" (phan 1) Hoai Thanh

6. Trich doan cai luong "Ganh Co Song Han" (phan 2) Hoai Thanh, Le Thuy, Thanh Tuan, Hoang To, Duy My

7. Tan co "Ly Chim Quyen" Minh Vuong, Le ThuyDisc 2

1. Trich doan cai luong "Khi Dao Hat Tra On" Do Quyen, Tuan Thanh, Thy Trang, Minh Truong

2. Kich ngan "No Dau" (phan 2) Hoai Thanh, Hoai Linh

3. Thien Tu (The Instinct) Hoai Anh Kiet

4. Kich ngan "No Dau" (phan 3) Hoai Thanh, Hoai Linh, Hoai Anh Kiet

5. Doi Cho 100 Nam Hoai Thanh, Hoai Anh Kiet

6. Trich doan cai luong "Nhuy Kieu Tuong Quan" Hoai Thanh, Do Quyen, Thy Trang, Thy Phuong, Thy Nhung, Thy Hong Nhi, Hoai Vuong, Hoai Tuan Anh

7. Vong co"Cam De San Khau Ve Khuya" Hoai Thanh, Do Quyen, Thoai Mieu, Chau Thanh, Cam Tien, Minh Minh Tam

8. Chao Tam BietNếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng ký một account free hoặc ủng hộ phim88 bằng cách mua account premium tại đây

DVD 5:

D1 Full:http://ryushare.com/14198ea8372b/

Split:

Part 1: http://ryushare.com/bea14daa0a9/

Part 2: http://ryushare.com/cd2e97fa7dd/

Part 3: http://ryushare.com/ea492c9bc41/

Part 4: http://ryushare.com/cd2e97fa7dc/

Part 5: http://ryushare.com/cd2e97fa7db/D2 Full:http://ryushare.com/ea492c9bc40/

Split :

Part 1: http://ryushare.com/a186b908a10/

Part 2: http://ryushare.com/dbbbe24b01f/

Part 3: http://ryushare.com/b0140359a3d/

Part 4: http://ryushare.com/bea14daa0a8/

Part 5: http://ryushare.com/a186b908a0f/DVD RIP

D1:http://ryushare.com/3134234a8efa/

D2:http://ryushare.com/49c290b26875/


0 comments:

Post a Comment