skip to main | skip to sidebar

Tuesday, 2 October 2012

Hoàng Thổ Tình Thù - The Dance Of Passion 32/32 USLT


Tên tiếng Anh: The dance of passion
Tên gốc: Hoả vũ hoàng sa
Giám chế: Thích Kỳ Nghĩa (bàn tay nhân ái 3, thâm cung nội chiến, cuộc chiến khốc liệt)
Đề tài: gia tộc, tranh giành quyền lực
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 2006
Diễn viên:
Lâm Bảo Di - Diêm Vạn Hy
Trần Hào - Tống Đông Thăng
Thái Thiếu Phân - Tiêu Ngọc
Xa Thi Mạn - Gia Xuân Phân
Lê Tư - Kế Minh Phụng
Huỳnh Đức Bân - Tống Đông Dương
Thiệu Mỹ Kỳ - Thư Lãng Nguyệt
Châu Gia Di - Mao Tiểu Cầm
Trần Hồng Liệt - Mao Thổ
Chung Cảnh Huy - Diêm Quốc Nghiệp
Vương Hiền Chí - Diêm Vạn Thiên
Từ Vinh - Diêm Quốc Cơ
Dư Tử Minh - Tống Liêu Quý
Mã Hải Luân - Quế Lan
Trần Tú Châu - Diêm Thiếu Hồng
Giản Mộ Hoa - Tiểu Thúy
Trương Hán Bân - Tống Thế Văn
Quách Thiếu Vân - Chỉ Quân
Phùng Tố Ba - Phụ Chương
Quách Diệu Minh - Kiều Lão Nhị
Lý Khải Kiệt - Kế Nguyên Đức
Diêm Gia Phố bị hạn hán 3 tháng liền. Tống Đông Thăng và Mao Tiểu Trác bị kết tội thông dâm và bị hành hình. Giữa lúc đó trời mưa xuống, Đông Thăng thoát chết còn Tiểu Trác bị chết thiêu. Diêm Vạn Hy yêu cầu xoá bỏ tên Đông Thăng trong gia tộc họ Tống, đuổi đi khỏi gia tộc, không cho trở về. Ngày hôm đó, Gia Xuân Phân tình cờ gặp Đông Thăng và chăm sóc anh, sau đó biết rằng Đông Thăng là hôn phu của mình nhưng đã đi ngoại tình, và Xuân Phân bị ở giá.
2 năm sau, Kế Minh Phụng được gả vào nhà họ Diêm, làm vợ Diêm Vạn Hy. Minh Phụng đến Diêm Gia Phố, ở nhờ nhà Xuân Phân. Minh Phụng và Diêm Vạn Thiên yêu nhau nhưng Vạn Thiên đã không đến chỗ hẹn để gặp mặt lần cuối, làm Minh Phụng mất lòng tin. Đông Thăng quay trở về Diêm Gia Phố và gặp Tống Đông Dương, anh họ của mình. Linh vị của cha Đông Thăng là Li Phú bị đưa ra khỏi từ đường 2 năm trước vì chuyện của Đông Thăng, lần này trở về Đông Thăng muốn đưa trở lại linh vị của cha về từ đường. Thư Lãng Nguyệt là vợ Đông Dương, kết hôn mười mấy năm mà không có con, đương gia nhà họ Tống Tiêu Ngọc muốn từ hôn Lãng Nguyệt.
Đúng lúc đó Lãng Nguyệt có mang, Tiêu Ngọc vui mừng báo cho Đông Dương biết. Thực ra Đông Dương bị bất lực, cuối cùng phát hiện Lãng Nguyệt không có con. Tiêu Ngọc tình cờ biết Đông Dương bất lực, tìm cách để loại Đông Dương. 2 năm trước các trưởng lão đã chứng kiến việc Li Phú và Đông Thăng đoạn tuyệt, vì vậy linh vị Li Phú không cần bị đuổi ra từ đường, nhưng không ai đứng ra nói. Tiêu Ngọc gặp Đông Thăng, khuyên Đông Thăng từ bỏ chuyện đưa linh vị của cha, Đông Thăng đồng ý.
Đêm đó, mồ mả của Li Phú bị đào bới, 2 nhà Diêm Tống nghi ngờ lẫn nhau và gây gổ. Tiêu Ngọc muốn mọi chuyện ổn thoả nên không cho nạp linh vị Li Phú, Đông Dương chống đối lại Tiêu Ngọc và dẫn nhà họ Tống cùng Đông Thăng đưa linh vị Li Phú về từ đường. Mọi chuyện ổn thoả, tuy Vạn Hy biết Đông Thăng phá mồ mả cha mình để nhập linh vị, nhưng Vạn Hy quyết định để Đông Thăng ở lại Diêm Gia Phố.

XEM ONLINE
LINK RYUSHARE
Nếu Account Ryushare Của Bạn Hết Hạn Premium Thì Hãy Đăng Ký Lại Theo Link Mới Này Rồi Mới Gia Hạn Premium ===> CLICK HERE

Tap 1: http://ryushare.com/5767065d4ad4/
Tap 2: http://ryushare.com/52dadf23fb06/
Tap 3: http://ryushare.com/53c3b3c90938/
Tap 4: http://ryushare.com/53c3b3c90937/
Tap 5: http://ryushare.com/54ac886e1ac3/
Tap 6: http://ryushare.com/53c3b3c9093d/
Tap 7: http://ryushare.com/55955d132a7b/
Tap 8: http://ryushare.com/5767065d4adc/
Tap 9: http://ryushare.com/567e31b83b31/
Tap 10: http://ryushare.com/53c3b3c9093f/
Tap 11: http://ryushare.com/55955d132a7d/
Tap 12: http://ryushare.com/54ac886e1ac8/
Tap 13: http://ryushare.com/53c3b3c90942/
Tap 14: http://ryushare.com/5767065d4ae0/
Tap 15: http://ryushare.com/54ac886e1ac9/
Tap 16: http://ryushare.com/567e31b83b36/
Tap 17: http://ryushare.com/53c3b3c90944/
Tap 18: http://ryushare.com/1f0386643132/
Tap 19: http://ryushare.com/264a2b8c9e01/
Tap 20: http://ryushare.com/567e31b83b39/
Tap 21: http://ryushare.com/54ac886e1acd/
Tap 22: http://ryushare.com/27330031aca8/
Tap 23: http://ryushare.com/52dadf23fb12/
Tap 24: http://ryushare.com/5767065d4ae3/
Tap 25: http://ryushare.com/53c3b3c90945/
Tap 26: http://ryushare.com/dbbbe241fed/
Tap 27: http://ryushare.com/1d31dd1a0e54/
Tap 28: http://ryushare.com/52dadf23fb13/
Tap 29: http://ryushare.com/264a2b8c9e02/
Tap 30: http://ryushare.com/264a2b8c9e03/
Tap 31: http://ryushare.com/52dadf23fb16/
Tap 32: http://ryushare.com/567e31b83b3a/

LINK HOTFILE
Nếu Account Hotfile Của Bạn Hết Hạn Premium Thì Hãy Đăng Ký Lại Theo Link Mới Này Rồi Mới Gia Hạn Premium ===> CLICK HERE
Tap 1: http://hotfile.com/dl/168340612/7e102fd/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/168340564/e29fee1/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/168340568/2013bf4/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/168340584/8a1cf51/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/168340644/d570bd3/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/168340592/0fc6a92/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/168340594/3d3d3d3/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/168340680/eb86e47/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/168340595/b628e11/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/168340603/841dcdf/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/168340640/84fb1a9/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/168340647/8af3c6c/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/168340672/a2035db/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/168340683/8327369/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/168340724/aac9b8c/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/168340694/ceb13f4/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/168340691/4cfd2b8/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/168340763/487d4a5/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/168340698/76b316d/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/168340717/bb309ff/
Tap 21: http://hotfile.com/dl/168340701/d6f124e/
Tap 22: http://hotfile.com/dl/168340730/7eff03c/
Tap 23: http://hotfile.com/dl/168340772/4d17d8e/
Tap 24: http://hotfile.com/dl/168340784/1eb1bae/
Tap 25: http://hotfile.com/dl/168340808/cb6ef5e/
Tap 26: http://hotfile.com/dl/168340788/36a93fb/
Tap 27: http://hotfile.com/dl/168340864/7ff1291/
Tap 28: http://hotfile.com/dl/168340790/c32dc4f/
Tap 29: http://hotfile.com/dl/168340793/f45c862/
Tap 30: http://hotfile.com/dl/168340800/4397252/
Tap 31: http://hotfile.com/dl/168340810/c3549ee/
Tap 32: http://hotfile.com/dl/168340812/f88e53f/

0 comments:

Post a Comment