skip to main | skip to sidebar

Monday, 8 October 2012

Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword ( 36/36 HDTV FFVN )

Posted ImageDetails

  • Title: 轩辕剑之天之痕 / Xuan Yuan Jian Zhi Tian Zhi Hen
  • Also known as: Xuan Yuan Sword - Rift of the Sky
  • Genre: Ancient Chinese fantasy (RPG)
  • Episodes: 31 (DVD) / 36 (TV)
  • Broadcast network: Hunan TV
  • Broadcast period: 2012-Jul-06 to 2012-Sep-01
  • Air time: 22:00 (2 episodes on Fri and Sat)
  • Opening theme song: Yi Wen Tian Huang by Hu Ge
  • Ending theme song: Zhe Yang Ai Le by Zhang Jing (张婧)
  • Insert songs:
Diễn viên:
Hồ Ca - Vũ Văn Thác/Kiếm Si
Tưởng Kình Phu - Trần Tĩnh Cừu
Lưu Thi Thi - Thác Bạt Ngọc Nhi
Đường Yên - Độc Cô Ninh Kha
Cổ Lực Na Trát - Vu Tiểu Tuyết
Lâm Canh Tân - Trương Liệt
Mã Thiên Vũ - Lý Thế Dân
Ngô Khải Hoa - Cổ Nguyệt tiên nhân
Mễ Tuyết - Nữ Oa nương nương


HOTFILE

01-16
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html

17-36end
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html
http://hotfile.com/d...0p-HME.avi.html 

0 comments:

Post a Comment