skip to main | skip to sidebar

Wednesday, 3 October 2012

FreeFixer 0.66 – Xóa các phần mềm không mong muốn như virus, trojan, spyware...

FreeFixer là một tiện ích gỡ bỏ miễn phí sẽ giúp bạn xóa các phần mềm không mong muốn như virus, trojan, spyware, adware, và rootkit. FreeFixer hoạt động bằng cách quét một số vị trí mà phần mềm không mong muốn được biết là xuất hiện hoặc để lại dấu vết. Việc quét các vị trí bao gồm các chương trình bắt đầu khi bạn khởi động lại máy tính, các chương trình chạy trên máy tính, các plug-in trên trình duyệt, thiết đặt trang chủ của bạn…FreeFixer không biết được đâu là các file và thiết đặt xấu, do đó, các kết quả quét sẽ chứa nhiều mục mà bạn muốn giữ và một số có lẽ bạn muốn xóa. Đấy là tùy vào quyết định của bạn! Nếu bạn loại bỏ một file mà không phải là file xấu bạn có thể làm hỏng máy tính của bạn. Hãy cẩn thận với quyết định của mình, nếu cần có thể tìm thông tin trợ giúp tại trang chủ của phần mềm.


Trang chủ

Trích:


http://www.freefixer.com/
Tải về

Trích:


FreeFixer 0.66

0 comments:

Post a Comment