skip to main | skip to sidebar

Saturday, 29 September 2012

X-Gimp 2.8.2 [rev22] – Chương trình thao tác hình ảnh GNU

X-GIMP được phát triển như là phiên bản di động (Portable) của GIMP, còn được gọi là Chương trình thao tác hình ảnh GNU.X-GIMP là một công cụ tiện dụng mà có thể được sử dụng như một ứng dụng vẽ đơn giản, chỉnh sửa một bức ảnh chất lượng, một hệ thống xử lý hàng loạt, sản xuất hàng loạt hình ảnh renderer, chuyển đổi định dạng hình ảnh, vvGIMP được thiết kế để được mở rộng và có thể mở rộng. Nó được thiết kế để được tăng cường với các bổ sung và mở rộng để làm bất cứ thứ gì.Bây giờ bạn có thể sử dụng chương trình mã nguồn mở và thân thiện với người sử dụng để chỉnh sửa tất cả các hình ảnh của bạn hoặc tạo ra hình ảnh mới.


Trang chủ

Trích:


http://www.winpenpack.com/
Tải về

Trích:


X-Gimp 2.8.2 [rev22]

0 comments:

Post a comment