skip to main | skip to sidebar

Sunday, 30 September 2012

tìm sáchchào các bác !

các bác cho t hỏi câu văn có đại ý :" phàm gặp vấn đề gì khó khăn không tìm được ra cách giải quyết hãy về hỏi vợ, hễ vợ bảo ta làm như thế nào cứ làm ngược lại ắt thành công"được viết trong quyển sách gì ấy nhỉ ?

t vô tình đọc được ở đâu đó lâu rồi, bây giờ bỗng thấy thú vị muốn tìm đọc. t nhớ mang máng có tên sách có liên quan tới đời sống và kinh nghiệm chia sẻ gì gì đó mà không thể nhớ rõ ràng.

mong các bác giúp đỡ !

0 comments:

Post a Comment