skip to main | skip to sidebar

Friday, 21 September 2012

Speccy v1.18.379 (20-09-2012) - Xem cấu hình máy tính.Speccy v1.18.379

Speccy là ứng dụng hữu ích giúp bạn kiểm tra được đầy đủ thông tin liên quan đến hệ thống máy tính của mình.Với giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng tất cả các nhóm mục sẽ được liệt kê theo thứ tự bên trái cửa sổ ứng dụng bao gồm: Summary, Operating System, CPU, RAM, Motherboard, Graphics, Hard Drives, Optical Drives, Audio, Peripherals và Network.Bạn chỉ cần nhấp chuột lên danh mục muốn hiển thị và mọi thông tin về danh mục đó sẽ hiển thị ngay lập tức.Change in v1.18.379 (20 Sep 2012)

Trích:
 • Added detection of .NET version.
 • Added Security Options to Operating System.
 • Improved calculation method for System Uptime.
 • Added Network Access to Sharing and Discovery.
 • Operating System language is now displayed in full.
 • Improved detection of hard drive manufacturers.
 • Improved analysis of Active Power Scheme.
 • Added support for 30 minute timezones.
 • Time zone now recognizes GMT and UTC as the same thing.
 • Time of last Windows update is now correctly interpreted.
 • Fixed issue that could cause the webcam manufacturer to be incorrectly reported.
 • 'Simple File Sharing' and 'File and Printer Sharing' are now correct on XP.
 • Fixed Wi-Fi SSID reporting on Windows 7.
 • Minor GUI improvements.OS : Windows XP/ Vista/ 7/ 8 (32-bit và 64-bit).
0 comments:

Post a comment