skip to main | skip to sidebar

Sunday, 30 September 2012

Rename Master 3.2 - Công cụ đổi tên toàn bộ các file trong thư mụcRename Master là một công cụ đổi tên toàn bộ các file trong thư mục nhưng tiện ích này không chỉ đảm nhiệm chức năng đơn giản như đặt tên cho từng file riêng lẻ nhưng khác nhau ở phần số thứ tự sau chuỗi tên chính. Với tiện ích này, bạn được lựa chọn từ vị trí của phần chữ cái đưa vào chuỗi văn bản ghi tên cho đến số ký tự hoa được xác định đặt tên cho file.

Trang chủ

Trích:


http://joejoesoft.com/
Tải về

Trích:


Rename Master 3.2

0 comments:

Post a Comment