skip to main | skip to sidebar

Friday, 28 September 2012

Puran Registry Cleaner 1.0 – Tìm và làm sạch Windows registry cho hiệu suất tốt hơn

Puran Registry Cleaner là một công cụ miễn phí có thể giúp bạn tìm và làm sạch Windows registry cho hiệu suất tốt hơn.Các tính năng chính:• Quét và xóa khóa regitry không hợp lệ

• Bạn có thể chọn loại khóa registry để được quét.

• Bạn cũng có thể loại trừ một số khóa registry

• Sắp xếp nếu sử dụng với Puran Utilities Batch Fix.


Trang chủ

Trích:


http://www.puransoftware.com/Registry-Cleaner.html
Tải về

Trích:


Puran Registry Cleaner 1.0

0 comments:

Post a Comment