skip to main | skip to sidebar

Friday, 21 September 2012

Multiple Image Resizer .NET 4.0.0.4 – Công cụ thay đổi kích thước ảnh hàng loạt

Multiple Image Resizer .NET là công cụ thay đổi kích thước ảnh hàng loạt rất dễ sử dụng. Nó cho phép bạn resize, xoay, thêm text ... vào ảnh.Multiple Image Resizer .NET hỗ trợ các định dạng BMP, JPG, GIF, TIFF, EXIF, PNG, EMF, ICO và WMF.
Trang chủ

Trích:


http://www.multipleimageresizer.net/
Tải về

Trích:


Multiple Image Resizer .NET 4.0.0.4

0 comments:

Post a Comment