skip to main | skip to sidebar

Thursday, 20 September 2012

GIRDAC Free PDF Creator 5.1.1.1 – Tạo ra tài liệu PDF từ hơn 300 ứng dụng

GIRDAC Free PDF Creator là một tiện ích được thiết kế để tạo ra tài liệu PDF từ hơn 300 ứng dụng. GIRDAC Free PDF Creator tạo ra các tài liệu PDF phù hợp với phiên bản mới nhất của PDF Reader.Tính năng chính của "GIRDAC Free PDF Creator":• Tạo ra file PDF từ bất kỳ file nào có thể in được.

• Thiết lập cài đặt PDF để dùng sau này.

• Báo cáo chuyển đổi sau khi chuyển đổi tài liệu PDF.

• Cho phép nhiều người dùng sử dụng chương trình trên cùng một hệ thống.

• Rất dễ sử dụng với giao diện màn hình chuyển đổi duy nhất.

• Hiển thị trợ giúp khi sử dụng.Yêu cầu hệ thống:• Pentium 133-MHz hoặc Intel.

• 64 MB RAM (Tốt nhất 128 MB RAM hoặc cao hơn).

• 20 MB không gian đĩa cứng.

• Super VGA (800 × 600) hoặc màn hình có độ phân giải cao hơn.


Trang chủ

Trích:


http://www.girdac.com/
Tải về

Trích:


GIRDAC Free PDF Creator 5.1.1.1

0 comments:

Post a comment