skip to main | skip to sidebar

Thursday, 27 September 2012

CoolUtils Total Doc Converter 2.2.213 – Chuyển đổi file word sang nhiều định dạng khá

Total Doc Converter giải quyết vấn đề chuyển đổi các định d DOC, DOCX, DocM, RTF hay TXT tập tin HTML, PDF, XLS, JPG, TIFF, hoặc Văn bản. Bên cạnh đó, Total Doc Converter cũng có thể chuyển đổi các tập tin RVF (Rvf PDF, Excel, HTML, JPEG, TIFF, RTF, Text).Đây là Chương trình tiện dụng và mạnh mẽ. Giao diện trong suốt làm cho nó dễ dàng ngay cả đối với một người mới bắt đầu để tìm ra cách thức hoạt động. Trong thực tế, bạn thậm chí không phải để khởi động chương trình.Giao diện


Trang chủ

Trích:


http://www.coolutils.com/
Tải về

Trích:


CoolUtils Total Doc Converter 2.2.213
Key

Trích:


http://notepad.cc/share/0X5dnDxB3m

0 comments:

Post a Comment