skip to main | skip to sidebar

Friday, 8 June 2012

Thế Hệ Trẻ Karaoke 12 - VOB

Thế Hệ Trẻ Karaoke 12 - VOB

Songist:THTK 12_01 - Xuân Mai - Joy To The World

THTK 12_02 - Xuân Mai - Down By The Bay

THTK 12_03 - Xuân Mai - One Potato, Two Potatoes

THTK 12_04 - Xuân Mai & Thanh Vinh - Mẹ Yêu

THTK 12_05 - Xuân Mai - Silent Night

THTK 12_06 - Xuân Mai - Do Your Ears Hang Low?

THTK 12_07 - Xuân Mai - The Name Game

THTK 12_08 - Xuân Mai - Rước Đèn Tháng 8

THTK 12_09 - Xuân Mai & Tuấn Cảnh & Thanh Vinh - Nòi Giống Tiên Rồng

THTK 12_10 - Xuân Mai - Oh Where Has My Little Dog Gone?

THTK 12_11 - Xuân Mai - She Waded In The Water

THTK 12_12 - Xuân Mai - Về Quê Cũ

THTK 12_13 - Xuân Mai - Little Bo Peep

THTK 12_14 - Xuân Mai - Mừng Trung Thu

THTK 12_15 - Xuân Mai - Mary Mary

THTK 12_16 - Xuân Mai - Toy In The Box

THTK 12_17 - Xuân Mai - Polly Put The Kettle On

THTK 12_18 - Xuân Mai - Pop Goes The Weasel

THTK 12_19 - Xuân Mai - When The Saints Go MarchingNếu bạn không muốn đợi 60s trước khi download trên Ryushare.com hãy đăng ký một account free tại đây or Ủng Hộ Mình Bằng Cách Up lên Premium

1link:http://ryushare.com/3791f3cc120b/


0 comments:

Post a comment