skip to main | skip to sidebar

Monday, 16 April 2012

Đường Đến Thiên Đàng - The Scavenger's Paradise 2020 FFVN

Đạo diễn: Quan Vĩnh Trung

Thể loại: Phim Bộ Tổng Hợp

Sản xuất: TVB

Thời lượng: 20 Tập

Năm phát hành: 2005

Số Tập : 20

Diễn viên:

Quách Tấn An - Đặng Vỹ Tường

Hồ Hạnh Nhi - Trịnh Bích Vân

Mã Quốc Minh - Đặng Kính Trần

Giang Chỉ Ni - Lăng Phụng Linh

Lê Diệu Tường - Tạ Quân Cẩm

Huỳnh Dật Đồng - Địch Lệ Na

Tần Hoàng - Lăng Tỉnh Ba

Lư Uyển Nhân - Lâm Lan Khanh

Chu Mễ Mễ - Lư Tam Cô

Lê Bỉ Đắc - Tạ Lỗ Tuyền

Hàn Mã Lợi - Đặng Chiêu Từ

La Mãnh - Quan Nhất Thanh

Ngải Uy - Lưu Thạch Kiên

Lý Thành Xương - Lục Cung

Hạ Bình - Lê Văn

Mạc Gia Nghiêu - Dư Đán Minh

Lâm Vịnh Đông - Trịnh Tiểu Long

Phùng Hạo Thi - Phùng Gia Yến

Chu Uyển Nhi - La Tú Lan

Dương Gia Lạc - Châu Duy Cát

Vương Thanh - Kim Lôi

LINKS

http://pastebin.com/v2ykd967
0 comments:

Post a comment