skip to main | skip to sidebar

Sunday, 22 April 2012

Tình Đồng Nghiệp - Off Pedder TVB 2008 338/338 USLT

Uploaded with ImageShack.us

Tên tiếng Hoa : 畢打自己人 ( Tất đả tự kỉ nhân )

Tên tiếng Anh : Off Pedder

Tên tiếng Việt : Tình đồng nghiệp

Giám chế: Tăng Lệ Trân, La Trấn Nhạc

Số tập : 338

Diễn viên :Lê Diệu Tường

Mao Thuần Quân

Âu Cẩm Đường

Trần Hồng Liệt

Quách Thiếu Vân

Giang Hân Yến

Từ Vinh

Trịnh Hân Nghi

...

Tóm tắt nội dung: Chỉ trong 1 đêm, viên chức văn phòng của tòa soạn "Triều" hoàn toàn vắng bóng. Khi Hân Thưởng được Nghiêm Khí, chủ tịch tập đoàn Kim Ba, mời nhậm chức tổng biên tập, và kể từ đó xảy ra những màn ác đấu giữa 3 người đàn bà.

Sự xuất hiện của Thưởng khiến Tố San, giám đốc bộ phận doanh nghiệp, bị bối rối và phải tìm mọi cách để củng cố quyền lực, địa vị của mình đã gầy dựng sau bao năm gian khổ nhưng tiếc thay trợ tá Nghiêu Kiên lại chẳng giúp được việc gì.

Mỗi ngày, ngoài việc quản lí nhóm thuộc hạ quỷ quái, lại phải đương đầu với bao chông gai và phải luôn phòng thủ sự đánh lén của đồng nghiệp, mà nhất là cô chủ, phó chủ tịch tập đoàn, Vương Lệ Vi, rồi lại đột nhiên xuất hiện một vị thân phận thần bí Dư Gia Thăng nắm đại quyền của tòa soạn Triều, khiến "Triều" ngày càng thêm phức tạp và xảy ra nhiều chuyện...

Tap 1: http://ryushare.com/15eb37f0a144/TinhDon

Tap 2: http://ryushare.com/1e1ab1be0b2b/TinhDon

Tap 3: http://ryushare.com/15eb37f0a145/TinhDon

Tap 4: http://ryushare.com/1f0386631ae5/TinhDon

Tap 5: http://ryushare.com/1fec5b082aea/TinhDon

Tap 6: http://ryushare.com/14198ea68067/TinhDon

Tap 7: http://ryushare.com/15eb37f0a146/TinhDon

Tap 8: http://ryushare.com/14198ea68069/TinhDon

Tap 9: http://ryushare.com/16d40c95b154/TinhDon

Tap 10: http://ryushare.com/1f0386631ae6/TinhDon

Tap 11: http://ryushare.com/1d31dd18fb0f/TinhDon

Tap 12: http://ryushare.com/14198ea6806b/TinhDon

Tap 13: http://ryushare.com/1e1ab1be0b2c/TinhDon

Tap 14: http://ryushare.com/1502634b925a/TinhDon

Tap 15: http://ryushare.com/20d52fad3aef/TinhDon

Tap 16: http://ryushare.com/15eb37f0a147/TinhDon

Tap 17: http://ryushare.com/14198ea6806d/TinhDon

Tap 18: http://ryushare.com/17bce13ac254/TinhDon

Tap 19: http://ryushare.com/1f0386631ae8/TinhDon

Tap 20: http://ryushare.com/1e1ab1be0b2d/TinhDon

Tap 21: http://ryushare.com/17bce13ac257/TinhDon

Tap 22: http://ryushare.com/1c490873eba1/TinhDon

Tap 23: http://ryushare.com/14198ea68071/TinhDon

Tap 24: http://ryushare.com/1f0386631ae9/TinhDon

Tap 25: http://ryushare.com/1e1ab1be0b2e/TinhDon

Tap 26: http://ryushare.com/17bce13ac259/TinhDon

Tap 27: http://ryushare.com/1330ba0172fc/TinhDon

Tap 28: http://ryushare.com/17bce13ac25a/TinhDon

Tap 29: http://ryushare.com/16d40c95b15a/TinhDon

Tap 30: http://ryushare.com/20d52fad3af0/TinhDon

Tap 31: http://ryushare.com/1fec5b082aec/TinhDon

Tap 32: http://ryushare.com/1f0386631aeb/TinhDon

Tap 33: http://ryushare.com/16d40c95b15b/TinhDon

Tap 34: http://ryushare.com/1e1ab1be0b2f/TinhDon

Tap 35: http://ryushare.com/14198ea68076/TinhDon

Tap 36: http://ryushare.com/15eb37f0a14b/TinhDon

Tap 37: http://ryushare.com/1f0386631aed/TinhDon

Tap 38: http://ryushare.com/1330ba017300/TinhDon

Tap 39: http://ryushare.com/1d31dd18fb12/TinhDon

Tap 40: http://ryushare.com/16d40c95b15d/TinhDon

Tap 41: http://ryushare.com/1330ba017301/TinhDon

Tap 42: http://ryushare.com/1d31dd18fb13/TinhDon

Tap 43: http://ryushare.com/1330ba017302/TinhDon

Tap 44: http://ryushare.com/1502634b925f/TinhDon

Tap 45: http://ryushare.com/1f0386631aec/TinhDon

Tap 46: http://ryushare.com/1c490873eba6/TinhDon

Tap 47: http://ryushare.com/15eb37f0a14d/TinhDon

Tap 48: http://ryushare.com/1fec5b082aee/TinhDon

Tap 49: http://ryushare.com/17bce13ac261/TinhDon

Tap 50: http://ryushare.com/16d40c95b15e/TinhDon

Tap 51: http://ryushare.com/1502634b9260/TinhDon

Tap 52: http://ryushare.com/14198ea68078/TinhDon

Tap 53: http://ryushare.com/1f0386631aee/TinhDon

Tap 54: http://ryushare.com/1c490873eba7/TinhDon

Tap 55: http://ryushare.com/17bce13ac262/TinhDon

Tap 56: http://ryushare.com/14198ea68079/TinhDon

Tap 57: http://ryushare.com/17bce13ac263/TinhDon

Tap 58: http://ryushare.com/1330ba017304/TinhDon

Tap 59: http://ryushare.com/16d40c95b15f/TinhDon

Tap 60: http://ryushare.com/20d52fad3af1/TinhDon

Tap 61: http://ryushare.com/1502634b9206/Tinh_Do

Tap 62: http://ryushare.com/17bce13ac209/Tinh_Do

Tap 63: http://ryushare.com/1f0386631ab0/Tinh_Do

Tap 64: http://ryushare.com/15eb37f0a0f7/Tinh_Do

Tap 65: http://ryushare.com/14198ea6801e/Tinh_Do

Tap 66: http://ryushare.com/1e1ab1be0b11/Tinh_Do

Tap 67: http://ryushare.com/1d31dd18faee/Tinh_Do

Tap 68: http://ryushare.com/1f0386631ab2/Tinh_Do

Tap 69: http://ryushare.com/1e1ab1be0b10/Tinh_Do

Tap 70: http://ryushare.com/20d52fad3ad2/Tinh_Do

Tap 71: http://ryushare.com/1f0386631ab7/Tinh_Do

Tap 72: http://ryushare.com/1e1ab1be0b12/Tinh_Do

Tap 73: http://ryushare.com/1f0386631ab6/Tinh_Do

Tap 74: http://ryushare.com/1fec5b082ac9/Tinh_Do

Tap 75: http://ryushare.com/1f0386631ab8/Tinh_Do

Tap 76: http://ryushare.com/16d40c95b101/Tinh_Do

Tap 77: http://ryushare.com/1330ba0172b5/Tinh_Do

Tap 78: http://ryushare.com/14198ea6801f/Tinh_Do

Tap 79: http://ryushare.com/1e1ab1be0b13/Tinh_Do

Tap 80: http://ryushare.com/14198ea68020/Tinh_Do

Tap 81: http://ryushare.com/1f0386631ab9/Tinh_Do

Tap 82: http://ryushare.com/20d52fad3ad4/Tinh_Do

Tap 83: http://ryushare.com/1d31dd18faf2/Tinh_Do

Tap 84: http://ryushare.com/16d40c95b102/Tinh_Do

Tap 85: http://ryushare.com/1c490873eb7f/Tinh_Do

Tap 86: http://ryushare.com/16d40c95b103/Tinh_Do

Tap 87: http://ryushare.com/17bce13ac20c/Tinh_Do

Tap 88: http://ryushare.com/15eb37f0a0f9/Tinh_Do

Tap 89: http://ryushare.com/1f0386631abc/Tinh_Do

Tap 90: http://ryushare.com/1c490873eb81/Tinh_Do

Tap 91: http://ryushare.com/1330ba0172b6/Tinh_Do

Tap 92: http://ryushare.com/1f0386631abb/Tinh_Do

Tap 93: http://ryushare.com/14198ea68023/Tinh_Do

Tap 94: http://ryushare.com/17bce13ac20e/Tinh_Do

Tap 95: http://ryushare.com/1f0386631abe/Tinh_Do

Tap 96: http://ryushare.com/15eb37f0a0fb/Tinh_Do

Tap 97: http://ryushare.com/1f0386631abd/Tinh_Do

Tap 98: http://ryushare.com/1502634b920b/Tinh_Do

Tap 99: http://ryushare.com/16d40c95b104/Tinh_Do

Tap 100: http://ryushare.com/17bce13ac211/Tinh_Do

Tap 101: http://ryushare.com/1c490873eb83/Tinh_Do

Tap 102: http://ryushare.com/20d52fad3ad8/Tinh_Do

Tap 103: http://ryushare.com/1502634b920c/Tinh_Do

Tap 104: http://ryushare.com/1502634b920e/Tinh_Do

Tap 105: http://ryushare.com/1c490873eb85/Tinh_Do

Tap 106: http://ryushare.com/17bce13ac212/Tinh_Do

Tap 107: http://ryushare.com/16d40c95b109/Tinh_Do

Tap 108: http://ryushare.com/1c490873eb84/Tinh_Do

Tap 109: http://ryushare.com/16d40c95b107/Tinh_Do

Tap 110: http://ryushare.com/1e1ab1be0b16/Tinh_Do

Tap 111: http://ryushare.com/15eb37f0a0fe/Tinh_Do

Tap 112: http://ryushare.com/17bce13ac213/Tinh_Do

Tap 113: http://ryushare.com/14198ea68025/Tinh_Do

Tap 114: http://ryushare.com/1330ba0172b9/Tinh_Do

Tap 115: http://ryushare.com/1f0386631ac0/Tinh_Do

Tap 116: http://ryushare.com/1330ba0172ba/Tinh_Do

Tap 117: http://ryushare.com/20d52fad3adb/Tinh_Do

Tap 118: http://ryushare.com/1502634b920f/Tinh_Do

Tap 119: http://ryushare.com/1f0386631ac1/Tinh_Do

Tap 120: http://ryushare.com/15eb37f0a0ff/Tinh_Do

Tap 121: http://ryushare.com/20d52fad3ada/Tinh_Do

Tap 122: http://ryushare.com/15eb37f0a100/Tinh_Do

Tap 123: http://ryushare.com/1fec5b082ace/Tinh_Do

Tap 124: http://ryushare.com/14198ea68027/Tinh_Do

Tap 125: http://ryushare.com/17bce13ac215/Tinh_Do

Tap 126: http://ryushare.com/1502634b9213/Tinh_Do

Tap 127: http://ryushare.com/1330ba0172bd/Tinh_Do

Tap 128: http://ryushare.com/1c490873eb86/Tinh_Do

Tap 129: http://ryushare.com/15eb37f0a102/Tinh_Do

Tap 130: http://ryushare.com/1e1ab1be0b17/Tinh_Do

Tap 131: http://ryushare.com/1d31dd18faf5/Tinh_Do

Tap 132: http://ryushare.com/15eb37f0a104/Tinh_Do

Tap 133: http://ryushare.com/1502634b9216/Tinh_Do

Tap 134: http://ryushare.com/1c490873eb87/Tinh_Do

Tap 135: http://ryushare.com/1f0386631ac2/Tinh_Do

Tap 136: http://ryushare.com/17bce13ac219/Tinh_Do

Tap 137: http://ryushare.com/1330ba0172be/Tinh_Do

Tap 138: http://ryushare.com/15eb37f0a107/Tinh_Do

Tap 139: http://ryushare.com/20d52fad3add/Tinh_Do

Tap 140: http://ryushare.com/1c490873eb8a/Tinh_Do

Tap 141: http://ryushare.com/15eb37f0a108/Tinh_Do

Tap 142: http://ryushare.com/1502634b9219/Tinh_Do

Tap 143: http://ryushare.com/1d31dd18faf6/Tinh_Do

Tap 144: http://ryushare.com/1c490873eb8b/Tinh_Do

Tap 145: http://ryushare.com/15eb37f0a109/Tinh_Do

Tap 146: http://ryushare.com/17bce13ac21b/Tinh_Do

Tap 147: http://ryushare.com/1fec5b082ad2/Tinh_Do

Tap 148: http://ryushare.com/1502634b921d/Tinh_Do

Tap 149: http://ryushare.com/15eb37f0a10c/Tinh_Do

Tap 150: http://ryushare.com/14198ea6802c/Tinh_Do

Tap 151: http://ryushare.com/1c490873eb8d/Tinh_Do

Tap 152: http://ryushare.com/1f0386631ac4/Tinh_Do

Tap 153: http://ryushare.com/1502634b921f/Tinh_Do

Tap 154: http://ryushare.com/20d52fad3ade/Tinh_Do

Tap 155: http://ryushare.com/1fec5b082ad3/Tinh_Do

Tap 156: http://ryushare.com/16d40c95b110/Tinh_Do

Tap 157: http://ryushare.com/17bce13ac21c/Tinh_Do

Tap 158: http://ryushare.com/15eb37f0a110/Tinh_Do

Tap 159: http://ryushare.com/20d52fad3ae0/Tinh_Do

Tap 160: http://ryushare.com/16d40c95b113/Tinh_Do

Tap 161: http://ryushare.com/1f0386631ac5/Tinh_Do

Tap 162: http://ryushare.com/16d40c95b114/Tinh_Do

Tap 163: http://ryushare.com/1c490873eb8e/Tinh_Do

Tap 164: http://ryushare.com/1502634b9223/Tinh_Do

Tap 165: http://ryushare.com/1c490873eb8f/Tinh_Do

Tap 166: http://ryushare.com/14198ea68031/Tinh_Do

Tap 167: http://ryushare.com/1e1ab1be0b18/Tinh_Do

Tap 168: http://ryushare.com/1d31dd18faf8/Tinh_Do

Tap 169: http://ryushare.com/17bce13ac221/Tinh_Do

Tap 170: http://ryushare.com/15eb37f0a115/Tinh_Do

Tap 171: http://ryushare.com/1c490873eb90/Tinh_Do

Tap 172: http://ryushare.com/14198ea68035/Tinh_Do

Tap 173: http://ryushare.com/16d40c95b11a/Tinh_Do

Tap 174: http://ryushare.com/14198ea68037/Tinh_Do

Tap 175: http://ryushare.com/1d31dd18fafa/Tinh_Do

Tap 176: http://ryushare.com/1e1ab1be0b19/Tinh_Do

Tap 177: http://ryushare.com/1d31dd18fafb/Tinh_Do

Tap 178: http://ryushare.com/14198ea68038/Tinh_Do

Tap 179: http://ryushare.com/20d52fad3ae2/Tinh_Do

Tap 180: http://ryushare.com/14198ea6803a/Tinh_Do

Tap 181: http://ryushare.com/20d52fad3ae3/Tinh_Do

Tap 182: http://ryushare.com/16d40c95b120/Tinh_Do

Tap 183: http://ryushare.com/1502634b9227/Tinh_Do

Tap 184: http://ryushare.com/14198ea6803c/Tinh_Do

Tap 185: http://ryushare.com/1330ba0172cb/Tinh_Do

Tap 186: http://ryushare.com/20d52fad3ae4/Tinh_Do

Tap 187: http://ryushare.com/1e1ab1be0b1c/Tinh_Do

Tap 188: http://ryushare.com/20d52fad3ae5/Tinh_Do

Tap 189: http://ryushare.com/17bce13ac22b/Tinh_Do

Tap 190: http://ryushare.com/1f0386631acc/Tinh_Do

Tap 191: http://ryushare.com/17bce13ac22c/Tinh_Do

Tap 192: http://ryushare.com/20d52fad3ae6/Tinh_Do

Tap 193: http://ryushare.com/14198ea68040/Tinh_Do

Tap 194: http://ryushare.com/1fec5b082ad5/Tinh_Do

Tap 195: http://ryushare.com/1502634b922a/Tinh_Do

Tap 196: http://ryushare.com/20d52fad3ae7/Tinh_Do

Tap 197: http://ryushare.com/17bce13ac22d/Tinh_Do

Tap 198: http://ryushare.com/1f0386631acd/Tinh_Do

Tap 199: http://ryushare.com/14198ea68042/Tinh_Do

Tap 200: http://ryushare.com/1502634b922d/Tinh_Do

Tap 201: http://ryushare.com/1fec5b082ad6/Tinh_Do

Tap 202: http://ryushare.com/1502634b922e/Tinh_Do

Tap 203: http://ryushare.com/1f0386631ace/Tinh_Do

Tap 204: http://ryushare.com/1330ba0172d1/Tinh_Do

Tap 205: http://ryushare.com/16d40c95b129/Tinh_Do

Tap 206: http://ryushare.com/1f0386631acf/Tinh_Do

Tap 207: http://ryushare.com/1f0386631ad0/Tinh_Do

Tap 208: http://ryushare.com/1c490873eb93/Tinh_Do

Tap 209: http://ryushare.com/16d40c95b12a/Tinh_Do

Tap 210: http://ryushare.com/14198ea68045/Tinh_Do

Tap 211: http://ryushare.com/1c490873eb94/Tinh_Do

Tap 212: http://ryushare.com/15eb37f0a11f/Tinh_Do

Tap 213: http://ryushare.com/16d40c95b12b/Tinh_Do

Tap 214: http://ryushare.com/17bce13ac230/Tinh_Do

Tap 215: http://ryushare.com/1d31dd18fafe/Tinh_Do

Tap 216: http://ryushare.com/1e1ab1be0b1e/Tinh_Do

Tap 217: http://ryushare.com/17bce13ac231/Tinh_Do

Tap 218: http://ryushare.com/1330ba0172d6/Tinh_Do

Tap 219: http://ryushare.com/14198ea68047/Tinh_Do

Tap 220: http://ryushare.com/14198ea68046/Tinh_Do

Tap 221: http://ryushare.com/16d40c95b12d/Tinh_Do

Tap 222: http://ryushare.com/1c490873eb97/Tinh_Do

Tap 223: http://ryushare.com/20d52fad3ae8/Tinh_Do

Tap 224: http://ryushare.com/1c490873eb96/Tinh_Do

Tap 225: http://ryushare.com/1d31dd18faff/Tinh_Do

Tap 226: http://ryushare.com/1330ba0172d7/Tinh_Do

Tap 227: http://ryushare.com/14198ea68048/Tinh_Do

Tap 228: http://ryushare.com/15eb37f0a122/Tinh_Do

Tap 229: http://ryushare.com/1f0386631ad1/Tinh_Do

Tap 230: http://ryushare.com/16d40c95b12f/Tinh_Do

Tap 231: http://ryushare.com/15eb37f0a123/Tinh_Do

Tap 232: http://ryushare.com/1fec5b082ad9/Tinh_Do

Tap 233: http://ryushare.com/17bce13ac234/Tinh_Do

Tap 234: http://ryushare.com/1f0386631ad2/Tinh_Do

Tap 235: http://ryushare.com/1fec5b082ad8/Tinh_Do

Tap 236: http://ryushare.com/14198ea68049/Tinh_Do

Tap 237: http://ryushare.com/1502634b9234/Tinh_Do

Tap 238: http://ryushare.com/14198ea6804b/Tinh_Do

Tap 239: http://ryushare.com/1f0386631ad3/Tinh_Do

Tap 240: http://ryushare.com/1c490873eb99/Tinh_Do

Tap 241: http://ryushare.com/14198ea6804d/Tinh_Do

Tap 242: http://ryushare.com/15eb37f0a127/Tinh_Do

Tap 243: http://ryushare.com/17bce13ac238/Tinh_Do

Tap 244: http://ryushare.com/1f0386631ad4/Tinh_Do

Tap 245: http://ryushare.com/17bce13ac23a/Tinh_Do

Tap 246: http://ryushare.com/1f0386631ad5/Tinh_Do

Tap 247: http://ryushare.com/15eb37f0a129/Tinh_Do

Tap 248: http://ryushare.com/1f0386631ad6/Tinh_Do

Tap 249: http://ryushare.com/1d31dd18fb01/Tinh_Do

Tap 250: http://ryushare.com/16d40c95b132/Tinh_Do

Tap 251: http://ryushare.com/1502634b9238/Tinh_Do

Tap 252: http://ryushare.com/1fec5b082adb/Tinh_Do

Tap 253: http://ryushare.com/14198ea68050/Tinh_Do

Tap 254: http://ryushare.com/1fec5b082adc/Tinh_Do

Tap 255: http://ryushare.com/14198ea68051/Tinh_Do

Tap 256: http://ryushare.com/20d52fad3aea/Tinh_Do

Tap 257: http://ryushare.com/1502634b9239/Tinh_Do

Tap 258: http://ryushare.com/1d31dd18fb02/Tinh_Do

Tap 259: http://ryushare.com/14198ea68052/Tinh_Do

Tap 260: http://ryushare.com/1330ba0172dc/Tinh_Do

Tap 261: http://ryushare.com/1fec5b082add/Tinh_Do

Tap 262: http://ryushare.com/1e1ab1be0b22/Tinh_Do

Tap 263: http://ryushare.com/16d40c95b136/Tinh_Do

Tap 264: http://ryushare.com/1c490873eb9b/Tinh_Do

Tap 265: http://ryushare.com/1330ba0172da/Tinh_Do

Tap 266: http://ryushare.com/14198ea68054/Tinh_Do

Tap 267: http://ryushare.com/1f0386631ad8/Tinh_Do

Tap 268: http://ryushare.com/1502634b923d/Tinh_Do

Tap 269: http://ryushare.com/1502634b923e/Tinh_Do

Tap 270: http://ryushare.com/1c490873eb9c/Tinh_Do

Tap 271: http://ryushare.com/1fec5b082ade/Tinh_Do

Tap 272: http://ryushare.com/1502634b923f/Tinh_Do

Tap 273: http://ryushare.com/14198ea68058/Tinh_Do

Tap 274: http://ryushare.com/1fec5b082adf/Tinh_Do

Tap 275: http://ryushare.com/1fec5b082ae1/Tinh_Do

Tap 276: http://ryushare.com/17bce13ac243/Tinh_Do

Tap 277: http://ryushare.com/16d40c95b13d/Tinh_Do

Tap 278: http://ryushare.com/1fec5b082ae0/Tinh_Do

Tap 279: http://ryushare.com/1502634b9242/Tinh_Do

Tap 280: http://ryushare.com/1fec5b082ae2/Tinh_Do

Tap 281: http://ryushare.com/14198ea6805a/Tinh_Do

Tap 282: http://ryushare.com/1f0386631adb/Tinh_Do

Tap 283: http://ryushare.com/1d31dd18fb03/Tinh_Do

Tap 284: http://ryushare.com/14198ea6805b/Tinh_Do

Tap 285: http://ryushare.com/1e1ab1be0b23/Tinh_Do

Tap 286: http://ryushare.com/1330ba0172e4/Tinh_Do

Tap 287: http://ryushare.com/1502634b9247/Tinh_Do

Tap 288: http://ryushare.com/17bce13ac245/Tinh_Do

Tap 289: http://ryushare.com/16d40c95b141/Tinh_Do

Tap 290: http://ryushare.com/1c490873eb9e/Tinh_Do

Tap 291: http://ryushare.com/1d31dd18fb05/Tinh_Do

Tap 292: http://ryushare.com/1d31dd18fb04/Tinh_Do

Tap 293: http://ryushare.com/1502634b9248/Tinh_Do

Tap 294: http://ryushare.com/1f0386631adc/Tinh_Do

Tap 295: http://ryushare.com/15eb37f0a136/Tinh_Do

Tap 296: http://ryushare.com/1502634b924a/Tinh_Do

Tap 297: http://ryushare.com/1502634b924c/Tinh_Do

Tap 298: http://ryushare.com/1e1ab1be0b26/Tinh_Do

Tap 299: http://ryushare.com/1502634b924b/Tinh_Do

Tap 300: http://ryushare.com/1d31dd18fb08/Tinh_Do

Tap 301: http://ryushare.com/16d40c95b146/Tinh_Do

Tap 302: http://ryushare.com/1f0386631ade/Tinh_Do

Tap 303: http://ryushare.com/1d31dd18fb09/Tinh_Do

Tap 304: http://ryushare.com/1c490873eb9f/Tinh_Do

Tap 305: http://ryushare.com/14198ea6805e/Tinh_Do

Tap 306: http://ryushare.com/17bce13ac248/Tinh_Do

Tap 307: http://ryushare.com/15eb37f0a13b/Tinh_Do

Tap 308: http://ryushare.com/15eb37f0a13d/Tinh_Do

Tap 309: http://ryushare.com/1fec5b082ae5/Tinh_Do

Tap 310: http://ryushare.com/1d31dd18fb0d/Tinh_Do

Tap 311: http://ryushare.com/15eb37f0a13c/Tinh_Do

Tap 312: http://ryushare.com/1fec5b082ae4/Tinh_Do

Tap 313: http://ryushare.com/16d40c95b149/Tinh_Do

Tap 314: http://ryushare.com/1f0386631adf/Tinh_Do

Tap 315: http://ryushare.com/1e1ab1be0b27/Tinh_Do

Tap 316: http://ryushare.com/16d40c95b14c/Tinh_Do

Tap 317: http://ryushare.com/1502634b9252/Tinh_Do

Tap 318: http://ryushare.com/1f0386631ae0/Tinh_Do

Tap 319: http://ryushare.com/1330ba0172ed/Tinh_Do

Tap 320: http://ryushare.com/15eb37f0a13e/Tinh_Do

Tap 321: http://ryushare.com/17bce13ac24b/Tinh_Do

Tap 322: http://ryushare.com/1e1ab1be0b29/Tinh_Do

Tap 323: http://ryushare.com/1d31dd18fb0e/Tinh_Do

Tap 324: http://ryushare.com/16d40c95b14d/Tinh_Do

Tap 325: http://ryushare.com/1e1ab1be0b28/Tinh_Do

Tap 326: http://ryushare.com/17bce13ac24e/Tinh_Do

Tap 327: http://ryushare.com/1330ba0172f1/Tinh_Do

Tap 328: http://ryushare.com/17bce13ac24d/Tinh_Do

Tap 329: http://ryushare.com/15eb37f0a142/Tinh_Do

Tap 330: http://ryushare.com/1fec5b082ae8/Tinh_Do

Tap 331: http://ryushare.com/1c490873eba0/Tinh_Do

Tap 332: http://ryushare.com/1f0386631ae2/Tinh_Do

Tap 333: http://ryushare.com/1f0386631ae4/Tinh_Do

Tap 334: http://ryushare.com/1502634b9256/Tinh_Do

Tap 335: http://ryushare.com/14198ea68064/Tinh_Do

Tap 336: http://ryushare.com/20d52fad3aed/Tinh_Do

Tap 337: http://ryushare.com/17bce13ac24f/Tinh_Do

Tap 338: http://ryushare.com/17bce13ac250/Tinh_Do
0 comments:

Post a comment