skip to main | skip to sidebar

Wednesday, 18 April 2012

Lôi Điện Thần Công - Thunderstorm Rider 40/40 USLT

Tên phim: Lôi Điện Thần Công - Thunderstorm Rider

Diễn viên: Lưu Tuyết Hoa, Kim Siêu Quần, Dương Lệ Thanh, Ôn Triệu Luân

Thể loại: Hồng Kông

Quốc gia: Phim Hồng Kông

Hình thức: nhac phim Lôi Điện Thần Công - Thunderstorm Rider thong bao loi qua yahoo messenger Lôi Điện Thần Công - Thunderstorm Rider

Giới thiệu: Một nhân vật truyền kỳ trong võ lâm, võ công cao siêu, trừ gian diệt ác, giúp đỡ người dân lương thiện nghèo khổ là ông Thạch Đầu Hòa Thượng, ông là một minh tướng trong triều đình vì bất mãn về các kẻ tướng quân hiểm độc trong đình kéo binh giết hại dân vô tội để lập đại công và âm miêu hại ông ta phải dời khỏi triều đình, ông quyết định tu hành cạo đầu quy y phật môn. Trên đường tu hành lại gặp được 2 cô gái thông minh tài giỏi, 1 văn 1 võ nhận làm đệ tử ông ta, cùng nhau hành hiệp thiên hạ cứu dân cứu nước, nhiều lần phải đụng phải quân địch thắng bại ra sao...

Ryushare:

Tap 1: http://ryushare.com/14198ea673f5/LDTC-01

Tap 2: http://ryushare.com/15eb37f094b5/LDTC-02

Tap 3: http://ryushare.com/17bce13ab5d3/LDTC-03

Tap 4: http://ryushare.com/15eb37f094b7/LDTC-04

Tap 5: http://ryushare.com/16d40c95a4c9/LDTC-05

Tap 6: http://ryushare.com/15eb37f094b8/LDTC-06

Tap 7: http://ryushare.com/15eb37f094b9/LDTC-07

Tap 8: http://ryushare.com/16d40c95a4ca/LDTC-08

Tap 9: http://ryushare.com/a186b8ee4fe/LDTC-09.

Tap 10: http://ryushare.com/a186b8ee4ff/LDTC-10.

Tap 11: http://ryushare.com/cd2e97dfd11/LDTC-11.

Tap 12: http://ryushare.com/1e1ab1be0187/LDTC-12

Tap 13: http://ryushare.com/bea14d8f776/LDTC-13.

Tap 14: http://ryushare.com/1fec5b082149/LDTC-14

Tap 15: http://ryushare.com/b014033f28c/LDTC-15.

Tap 16: http://ryushare.com/bea14d8f777/LDTC-16.

Tap 17: http://ryushare.com/15eb37f094ba/LDTC-17

Tap 18: http://ryushare.com/b014033f28e/LDTC-18.

Tap 19: http://ryushare.com/15eb37f094bb/LDTC-19

Tap 20: http://ryushare.com/a186b8ee500/LDTC-20.

Tap 21: http://ryushare.com/bea14d8f779/LDTC-21.

Tap 22: http://ryushare.com/15eb37f094bc/LDTC-22

Tap 23: http://ryushare.com/dbbbe230640/LDTC-23.

Tap 24: http://ryushare.com/bea14d8f77a/LDTC-24.

Tap 25: http://ryushare.com/a186b8ee501/LDTC-25.

Tap 26: http://ryushare.com/17bce13ab5d7/LDTC-26

Tap 27: http://ryushare.com/cd2e97dfd13/LDTC-27.

Tap 28: http://ryushare.com/15eb37f094bf/LDTC-28

Tap 29: http://ryushare.com/ea492c815f4/LDTC-29.

Tap 30: http://ryushare.com/dbbbe230641/LDTC-30.

Tap 31: http://ryushare.com/bea14d8f77c/LDTC-31.

Tap 32: http://ryushare.com/a186b8ee502/LDTC-32.

Tap 33: http://ryushare.com/dbbbe230642/LDTC-33.

Tap 34: http://ryushare.com/cd2e97dfd14/LDTC34.a

Tap 35: http://ryushare.com/1502634b85a7/LDTC-35

Tap 36: http://ryushare.com/16d40c95a4cd/LDTC-36

Tap 37: http://ryushare.com/ea492c815f6/LDTC-37.

Tap 38: http://ryushare.com/ea492c815f5/LDTC-38.

Tap 39: Uploading

Tap 40: http://ryushare.com/b014033f290/LDTC-40eHotfile:

Tap 1: http://hotfile.com/dl/153275618/cdd8d91/

Tap 2: http://hotfile.com/dl/153275616/7c6bcaa/

Tap 3: http://hotfile.com/dl/153276080/da3b40e/

Tap 4: http://hotfile.com/dl/153276134/537bf86/

Tap 5: http://hotfile.com/dl/153276335/e1cfb4c/

Tap 6: http://hotfile.com/dl/153276336/4602fe8/

Tap 7: http://hotfile.com/dl/153276333/19bba1d/

Tap 8: http://hotfile.com/dl/153276337/26e146f/

Tap 9: http://hotfile.com/dl/153280772/941595a/

Tap 10: http://hotfile.com/dl/153276332/e175edc/

Tap 11: http://hotfile.com/dl/153276334/5926eac/

Tap 12: http://hotfile.com/dl/153280777/ebc5929/

Tap 13: http://hotfile.com/dl/153276338/459c883/

Tap 14: http://hotfile.com/dl/153280790/3c49a21/

Tap 15: http://hotfile.com/dl/153276339/ac6fe6a/

Tap 16: http://hotfile.com/dl/153276572/946834a/

Tap 17: http://hotfile.com/dl/153276605/11b9c14/

Tap 18: http://hotfile.com/dl/153276810/7349ae8/

Tap 19: http://hotfile.com/dl/153276813/4e01c22/

Tap 20: http://hotfile.com/dl/153276823/2c2e43b/

Tap 21: http://hotfile.com/dl/153276831/6414fb4/

Tap 22: http://hotfile.com/dl/153276839/5915403/

Tap 23: http://hotfile.com/dl/153276848/dc7581d/

Tap 24: http://hotfile.com/dl/153276849/5f1dc9b/

Tap 25: http://hotfile.com/dl/153276890/be9f2da/

Tap 26: http://hotfile.com/dl/153277036/ab5bc1c/

Tap 27: http://hotfile.com/dl/153277080/2355aff/

Tap 28: http://hotfile.com/dl/153277260/e06ee8c/

Tap 29: http://hotfile.com/dl/153277269/52524dd/

Tap 30: http://hotfile.com/dl/153277288/88a3464/

Tap 31: http://hotfile.com/dl/153277300/fd69857/

Tap 32: http://hotfile.com/dl/153277332/20c5251/

Tap 33: http://hotfile.com/dl/153277442/d3e6f4e/

Tap 34: http://hotfile.com/dl/153277918/2d69db5/

Tap 35: http://hotfile.com/dl/153277448/799f318/

Tap 36: http://hotfile.com/dl/153277458/2d9e0f3/

Tap 37: http://hotfile.com/dl/153277541/c0233c1/

Tap 38: http://hotfile.com/dl/153277586/c38f043/

Tap 39: Uploading

Tap 40: http://hotfile.com/dl/153277907/ceeaf32/


0 comments:

Post a comment