skip to main | skip to sidebar

Thursday, 19 April 2012

Bao Thanh Thiên - Bao Đại Nhân 1995 - Justice Pao 80/80 FFVN

Uploaded with ImageShack.usTên tiếng Việt: Bao Thanh Thiên

Tên tiếng Anh: Justice Pao

Hãng sản xuất: TVB

Năm sản xuất: 1995

Thời lượng: 80 tập bao gồm 2 phần, mỗi phần 40 tậpDiễn viên :

Địch Long (Bao Thanh Thiên)

Liêu Khải Trí (Công Tôn Sách)

Huỳnh Nhật Hoa (Triển Chiêu)

Bảng Phân Vai (Phần I)

Lương Bội Linh (Hà Ý Ý và Hà Phiên Phiên)

Quan Vịnh Hà (Giả Ngọc Trân)

Đàm Diệu Văn (Võ Thủ Nghiệp)T

hiệu Mỹ Kỳ (Phạm Mẫn)

Vương Vỹ (Hiệp Trung Minh)

Lữ Tụng Hiền (Triệu Phi)

Tăng Vỹ Quyền (Bùi Ngạo Thiên)

Diệp Uẩn Nghi (Diệp Tố Tố/Diệp Tiểu Thanh)

Thái Quốc Khánh (Diệp Tri Thu)T

hái Thiếu Phân (Tôn Tiểu Ngạn)T

rần Cẩm Hồng (Dương Gia Bảo)

Lương Uyển Tịnh (Hoài Ngọc)

Lương Gia Nhân (Tần Bá Thiên)

Cung Tử Ân (Bạch Thủy Tiên)

Mạch Gia Kỳ (Ling Long)

Phan Chí Văn (Du Phụng Sinh)

Ngũ Vịnh Vy (Chu Tuệ Nương)

Trương Quốc Cường (Du Hàn Sinh)...

Bảng Phân Vai (Phần II)

Doãn Dương Minh (Quang Thủ Nghĩa)

Mễ Tuyết (Đỗ Thập Tam)

Lương Tiểu Băng (Liễu Nguyệt Nga)

Hà Uyển Doanh (Khương Vĩnh Trí - nữ)

Quảng Văn Tuân (Tố Tố)

Lữ Hữu Huệ (Chu Tuệ Nương)

Lê Diệu Tường (Vân Hiểu Lam)

Lưu Ngọc Thúy (Thẫm Lạc Hà)

Dương Linh (Vân Hiểu Đan)

Cổ Cự Cơ (Bạch Tuyết Sanh)

Đàm Diệu Văn (Trần Trác Phàm)

Ôn Bích Hà (Đồng Quý Phi/ Tiểu Đồng)

Trương Tuệ Nghi (Lệ Quý Phi)

Mạch Trường Thanh (Liễu Đỉnh Vân)

Tiền Tiểu Hào (Cường Thiên Hành)Ryushare:

Tap 1: http://ryushare.com/1502634b86ba/Bao_Tha

Tap 2: http://ryushare.com/1330ba016789/Bao_Tha

Tap 3: http://ryushare.com/1fec5b0822ec/Bao_Tha

Tap 4: http://ryushare.com/16d40c95a5e6/Bao_Tha

Tap 5: http://ryushare.com/15eb37f095c5/Bao_Tha

Tap 6: http://ryushare.com/14198ea674fb/Bao_Tha

Tap 7: http://ryushare.com/15eb37f095c6/Bao_Tha

Tap 8: http://ryushare.com/1c490873e347/Bao_Tha

Tap 9: http://ryushare.com/1330ba01678a/Bao_Tha

Tap 10: http://ryushare.com/1502634b86bb/Bao_Tha

Tap 11: http://ryushare.com/14198ea674fc/Bao_Tha

Tap 12: http://ryushare.com/14198ea674fe/Bao_Tha

Tap 13: http://ryushare.com/14198ea674fd/Bao_Tha

Tap 14: http://ryushare.com/1f03866312e1/Bao_Tha

Tap 15: http://ryushare.com/15eb37f095c8/Bao_Tha

Tap 16: http://ryushare.com/16d40c95a5e7/Bao_Tha

Tap 17: http://ryushare.com/17bce13ab6d4/Bao_Tha

Tap 18: http://ryushare.com/17bce13ab6d5/Bao_Tha

Tap 19: http://ryushare.com/1d31dd18f325/Bao_Tha

Tap 20: http://ryushare.com/1e1ab1be0309/Bao_Tha

Tap 21: http://ryushare.com/16d40c95a5e8/Bao_Tha

Tap 22: http://ryushare.com/17bce13ab6d6/Bao_Tha

Tap 23: http://ryushare.com/1330ba01678b/Bao_Tha

Tap 24: http://ryushare.com/16d40c95a5e9/Bao_Tha

Tap 25: http://ryushare.com/1c490873e349/Bao_Tha

Tap 26: http://ryushare.com/20d52fad32fa/Bao_Tha

Tap 27: http://ryushare.com/1f03866312e3/Bao_Tha

Tap 28: http://ryushare.com/1502634b86bc/Bao_Tha

Tap 29: http://ryushare.com/1502634b86bd/Bao_Tha

Tap 30: http://ryushare.com/15eb37f095ca/Bao_Tha

Tap 31: http://ryushare.com/15eb37f095c9/Bao_Tha

Tap 32: http://ryushare.com/16d40c95a5ea/Bao_Tha

Tap 33: http://ryushare.com/1fec5b0822f0/Bao_Tha

Tap 34: http://ryushare.com/14198ea67500/Bao_Tha

Tap 35: http://ryushare.com/16d40c95a5eb/Bao_Tha

Tap 36: http://ryushare.com/14198ea67501/Bao_Tha

Tap 37: http://ryushare.com/16d40c95a5ec/Bao_Tha

Tap 38: http://ryushare.com/1c490873e34c/Bao_Tha

Tap 39: http://ryushare.com/1c490873e34b/Bao_Tha

Tap 40: http://ryushare.com/1d31dd18f327/Bao_Tha

Tap 41: http://ryushare.com/20d52fad32fb/Bao_Tha

Tap 42: http://ryushare.com/1502634b86be/Bao_Tha

Tap 43: http://ryushare.com/16d40c95a5ed/Bao_Tha

Tap 44: http://ryushare.com/1f03866312e6/Bao_Tha

Tap 45: http://ryushare.com/15eb37f095cb/Bao_Tha

Tap 46: http://ryushare.com/14198ea67503/Bao_Tha

Tap 47: http://ryushare.com/16d40c95a5ee/Bao_Tha

Tap 48: http://ryushare.com/1330ba01678d/Bao_Tha

Tap 49: http://ryushare.com/17bce13ab6d7/Bao_Tha

Tap 50: http://ryushare.com/1fec5b0822f2/Bao_Tha

Tap 51: http://ryushare.com/1f03866312e8/Bao_Tha

Tap 52: http://ryushare.com/1fec5b0822f1/Bao_Tha

Tap 53: http://ryushare.com/16d40c95a5ef/Bao_Tha

Tap 54: http://ryushare.com/1d31dd18f32c/Bao_Tha

Tap 55: http://ryushare.com/20d52fad32fd/Bao_Tha

Tap 56: http://ryushare.com/1502634b86c0/Bao_Tha

Tap 57: http://ryushare.com/16d40c95a5f0/Bao_Tha

Tap 58: http://ryushare.com/17bce13ab6d9/Bao_Tha

Tap 59: http://ryushare.com/17bce13ab6d8/Bao_Tha

Tap 60: http://ryushare.com/1fec5b0822f4/Bao_Tha

Tap 61: http://ryushare.com/1c490873e350/Bao_Tha

Tap 62: http://ryushare.com/17bce13ab6da/Bao_Tha

Tap 63: http://ryushare.com/20d52fad32ff/Bao_Tha

Tap 64: http://ryushare.com/1e1ab1be030b/Bao_Tha

Tap 65: http://ryushare.com/16d40c95a5f2/Bao_Tha

Tap 66: http://ryushare.com/1fec5b0822f5/Bao_Tha

Tap 67: http://ryushare.com/1502634b86c1/Bao_Tha

Tap 68: http://ryushare.com/16d40c95a5f1/Bao_Tha

Tap 69: http://ryushare.com/14198ea67505/Bao_Tha

Tap 70: http://ryushare.com/1330ba01678e/Bao_Tha

Tap 71: http://ryushare.com/1e1ab1be030e/Bao_Tha

Tap 72: http://ryushare.com/1d31dd18f32e/Bao_Tha

Tap 73: http://ryushare.com/1330ba01678f/Bao_Tha

Tap 74: http://ryushare.com/1502634b86c2/Bao_Tha

Tap 75: http://ryushare.com/1c490873e352/Bao_Tha

Tap 76: http://ryushare.com/20d52fad3300/Bao_Tha

Tap 77: http://ryushare.com/1d31dd18f330/Bao_Tha

Tap 78: http://ryushare.com/1330ba016790/Bao_Tha

Tap 79: http://ryushare.com/17bce13ab6db/Bao_Tha

Tap 80: http://ryushare.com/1f03866312ec/Bao_ThaHotfile:

Tap 1: http://hotfile.com/dl/153348303/a702924/

Tap 2: http://hotfile.com/dl/153348336/b5e0b8e/

Tap 3: http://hotfile.com/dl/153348441/f8a4f3a/

Tap 4: http://hotfile.com/dl/153348458/447f6cf/

Tap 5: http://hotfile.com/dl/153348468/92f4529/

Tap 6: http://hotfile.com/dl/153348599/761af43/

Tap 7: http://hotfile.com/dl/153348614/233dab7/

Tap 8: http://hotfile.com/dl/153348671/f3bb48a/

Tap 9: http://hotfile.com/dl/153348688/865d2c5/

Tap 10: http://hotfile.com/dl/153348710/26f9746/

Tap 11: http://hotfile.com/dl/153348761/c37c700/

Tap 12: http://hotfile.com/dl/153348780/938188a/

Tap 13: http://hotfile.com/dl/153348787/9eedbd8/

Tap 14: http://hotfile.com/dl/153348826/7fcb1a1/

Tap 15: http://hotfile.com/dl/153348900/3d992fd/

Tap 16: http://hotfile.com/dl/153349084/d1cc434/

Tap 17: http://hotfile.com/dl/153349088/1853d71/

Tap 18: http://hotfile.com/dl/153349157/47b9487/

Tap 19: http://hotfile.com/dl/153349189/178b1d3/

Tap 20: http://hotfile.com/dl/153349278/142984d/

Tap 21: http://hotfile.com/dl/153349241/f95518c/

Tap 22: http://hotfile.com/dl/153349251/97ffd5c/

Tap 23: http://hotfile.com/dl/153349326/0c1ef29/

Tap 24: http://hotfile.com/dl/153349360/d17be83/

Tap 25: http://hotfile.com/dl/153349457/e426849/

Tap 26: http://hotfile.com/dl/153349540/280c03a/

Tap 27: http://hotfile.com/dl/153349583/52ac54e/

Tap 28: http://hotfile.com/dl/153349626/40ba206/

Tap 29: http://hotfile.com/dl/153349658/13a2c4b/

Tap 30: http://hotfile.com/dl/153349668/87555a0/

Tap 31: http://hotfile.com/dl/153349676/39c932a/

Tap 32: http://hotfile.com/dl/153349714/6a70772/

Tap 33: http://hotfile.com/dl/153349730/64df1fc/

Tap 34: http://hotfile.com/dl/153349750/0d733b7/

Tap 35: http://hotfile.com/dl/153349838/0f9612f/

Tap 36: http://hotfile.com/dl/153349842/938b8a4/

Tap 37: http://hotfile.com/dl/153349917/0e540e5/

Tap 38: http://hotfile.com/dl/153349933/81e108b/

Tap 39: http://hotfile.com/dl/153349969/0d423e1/

Tap 40: http://hotfile.com/dl/153350018/7154862/

Tap 41: http://hotfile.com/dl/153350028/0fd8d83/

Tap 42: http://hotfile.com/dl/153350091/bd0e95d/

Tap 43: http://hotfile.com/dl/153350137/520a861/

Tap 44: http://hotfile.com/dl/153350153/df6e904/

Tap 45: http://hotfile.com/dl/153350168/c8848f8/

Tap 46: http://hotfile.com/dl/153350175/5fc6982/

Tap 47: http://hotfile.com/dl/153350280/26d1540/

Tap 48: http://hotfile.com/dl/153350324/9840393/

Tap 49: http://hotfile.com/dl/153350380/2fa138a/

Tap 50: http://hotfile.com/dl/153350432/ccfdf09/

Tap 51: http://hotfile.com/dl/153350450/1b6889e/

Tap 52: http://hotfile.com/dl/153350485/0d19944/

Tap 53: http://hotfile.com/dl/153350520/e58fecc/

Tap 54: http://hotfile.com/dl/153350537/b24dde2/

Tap 55: http://hotfile.com/dl/153350547/a74db86/

Tap 56: http://hotfile.com/dl/153350698/b107996/

Tap 57: http://hotfile.com/dl/153350707/febb893/

Tap 58: http://hotfile.com/dl/153350739/5a2b5be/

Tap 59: http://hotfile.com/dl/153350822/30ed6af/

Tap 60: http://hotfile.com/dl/153350841/0be43d4/

Tap 61: http://hotfile.com/dl/153350897/b5e7474/

Tap 62: http://hotfile.com/dl/153350903/6155940/

Tap 63: http://hotfile.com/dl/153350980/86b7794/

Tap 64: http://hotfile.com/dl/153351007/8cd6a5d/

Tap 65: http://hotfile.com/dl/153351023/a013ffc/

Tap 66: http://hotfile.com/dl/153351145/e00e388/

Tap 67: http://hotfile.com/dl/153351163/2145cb7/

Tap 68: http://hotfile.com/dl/153351198/fa3dae0/

Tap 69: http://hotfile.com/dl/153351199/5cf3f5a/

Tap 70: http://hotfile.com/dl/153351260/82fe202/

Tap 71: http://hotfile.com/dl/153351282/69213d8/

Tap 72: http://hotfile.com/dl/153351318/fbe16cb/

Tap 73: http://hotfile.com/dl/153351360/02215aa/

Tap 74: http://hotfile.com/dl/153351404/1b763a8/

Tap 75: http://hotfile.com/dl/153351456/a536201/

Tap 76: http://hotfile.com/dl/153351478/f8ba2cc/

Tap 77: http://hotfile.com/dl/153351533/c116420/

Tap 78: http://hotfile.com/dl/153351550/12ff3ee/

Tap 79: http://hotfile.com/dl/153351576/9404feb/

Tap 80: http://hotfile.com/dl/153351672/b61cf32/


0 comments:

Post a comment