skip to main | skip to sidebar

Sunday, 22 April 2012

Đại Náo Quảng Xương Long - Oan Nghiệt Tình Thù-Time Before Time 20/20 FFVN

Uploaded with ImageShack.usDiễn viên:

Lâm Gia Đống - Hứa Đại Quảng / Lục Vận Quảng

Châu Hải Mỵ - Tiểu Phù Dung

Quách Thiếu Vân - Cổ Mỹ Anh

Trần Khải Thái - Xa Đạt Phu

Kim Hưng Hiền - Lục Vận Xương

Hàn Mã Lợi - Tiết Tịnh Nghi

Đặng Triệu Tôn - Lục Kế Hoa

Giản Bội Quân - Lục Hiểu Đồng

Lý Thành Xương - Lục Vận Long

Tào Chúng - Đan Phụng

Bạch Nhân - Trần Diễm Phương

Thẩm Uy - Cổ Nhân Quý

Ngải Uy - Trần Cương 369

Trần An Doanh - Hà Tú Lan

Dương Linh - Hứa Thục Trinh

La Lạc Lâm - Xa Nguyệt Đình

Hà Viễn Hằng - Xa Đạt Quân

Đơn Lập Văn - Thiên Linh

Theo truyền thuyết cổ Trung Quốc cho rằng con người có nhiều kiếp sống và người ta sẽ nhận biết được kiếp trước của mình bằng cách nhận định nhũng gì mả mính phải chịu đụng trong cuội sống hiên tại TVB mượn thuyết luật hội dụng bộ (Oan Nghiet Tình Thù) kẻ lại cuội tình Oan Khiên và sự thuỷ chung của họ là tấm gương sáng để người hậu thế soi mình!!!Ryushare:

Tap 1: http://ryushare.com/14198ea67b34/DNQXL01

Tap 2: http://ryushare.com/15eb37f09c0e/QXL02.a

Tap 3: http://ryushare.com/1502634b8d30/QXL03.a

Tap 4: http://ryushare.com/dbbbe230cab/QXL04.av

Tap 5: http://ryushare.com/bea14d8fdba/QXL05.av

Tap 6:

Tap 7: http://ryushare.com/16d40c95ac29/QXL07.a

Tap 8: http://ryushare.com/bea14d8fdbb/QXL08.av

Tap 9: http://ryushare.com/dbbbe230cb0/QXL09.av

Tap 10: http://ryushare.com/1330ba016dd6/QXL10.a

Tap 11: http://ryushare.com/bea14d8fdc0/QXL11.av

Tap 12: http://ryushare.com/1502634b8d34/QXL12.a

Tap 13: http://ryushare.com/cd2e97e03a9/QXL13.av

Tap 14: http://ryushare.com/a186b8eeb69/QXL14.av

Tap 15: http://ryushare.com/a186b8eeb68/QXL15.av

Tap 16: http://ryushare.com/1330ba016dd9/QXL16.a

Tap 17: http://ryushare.com/ea492c81c53/QXL17.av

Tap 18: http://ryushare.com/16d40c95ac2f/QXL18.a

Tap 19: http://ryushare.com/1330ba016dda/QXL19.a

Tap 20: http://ryushare.com/14198ea67b40/QXL20.aHotfile:

Tap 1: http://hotfile.com/dl/153542504/2b90712/

Tap 2: http://hotfile.com/dl/153543031/a0e25e8/

Tap 3: http://hotfile.com/dl/153543043/c66d918/

Tap 4: http://hotfile.com/dl/153543210/7a2c1ee/

Tap 5: http://hotfile.com/dl/153543215/a4be04d/

Tap 6: http://hotfile.com/dl/153543252/c6d54d0/

Tap 7: http://hotfile.com/dl/153543275/b14ac0a/

Tap 8: http://hotfile.com/dl/153543421/e099368/

Tap 9: http://hotfile.com/dl/153543615/ff8a772/

Tap 10: http://hotfile.com/dl/153543673/0a8918f/

Tap 11: http://hotfile.com/dl/153543717/d05169e/

Tap 12: http://hotfile.com/dl/153543764/3fec9b4/

Tap 13: http://hotfile.com/dl/153543818/2366ae1/

Tap 14: http://hotfile.com/dl/153544135/e13c6a7/

Tap 15: http://hotfile.com/dl/153544321/a8228f2/

Tap 16: http://hotfile.com/dl/153544350/1890223/

Tap 17: http://hotfile.com/dl/153544365/a237da8/

Tap 18: http://hotfile.com/dl/153544377/1d4d295/

Tap 19: http://hotfile.com/dl/153544382/daf4d80/

Tap 20: http://hotfile.com/dl/153544412/454291a/
0 comments:

Post a comment