skip to main | skip to sidebar

Saturday, 31 March 2012

Thục Sơn Kỳ Hiệp I II [40/40T USLT]

Thục Sơn Kỳ Hiệp II - Tien Nữ Kỳ Duyen - The Zu Mountain Saga 2020 USLTten tiếng Anh: The Zu mountain saga

số tập: 20

ngay phat song tren TVB: 22/7/1991

diễn vien:

Trần Tung Linh - Dư An Nam

Trịnh Y Kiện - Thạch Sanh

Quan Lễ Kiệt - Huyết Ma

An Thoại Vỹ - Chan Tử Đan

La Quan Lam - Thanh Co

Trần An Doanh - Trần Kỳ

Chuyện kể về 100 năm sau sau khi Huyết Ma sống dậy thi cac vị tiền bối phai Nga Mi va Khanh Thanh hợp sức đối pho va cuối cung cũng bắt được Huyết Ma va giao cho vượn tinh tren nui tuyết canh giữ ...ko may la ma vương (La Lam đong) đa hay tin va quyết tấm bắt Huyết ma về phục vu cho minh nhưng tren đường do chuyển thi Huyết Ma trốn thoat va nguyen thần trốn vao hon đa lăn xuống một dan lang đẻ chết nhiều người va hon đa nổ ra một đứa be va dan lang giữ lại nuội đặt ten la Thạch Sanh nhưng Thạch Sanh bị dan lang đối xửa tan bạo vi nghĩ anh la ma quỷ tai sinh...

Nga Mi va Khanh Thanh hay tin thi cho đại tủ la Dư An Nam giả trai tim tung tich Huyết Ma thieu diệt va tren đường đi co đa gặp Thạch Sanh va chỉ co co đối xử với anh rất tốt nen hai người thầm yeu nhau...nhưng do la Huyết ma chuyển thể nen Thạch Sanh phải tim đến suối mau để khoi phụn lại than thế la Huyết Ma va bị sự cản trở của Dư An Nam nhưng do 1 phut yếu long Dư An Man đa cho Thạch Sach vao xuối vao va trở thanh Huyết Ma giết người ko gớm tay nhưng cho du giết bao nhieu người nhưng anh ko bao giờ giết Dư An Man va lu6on yeu co hy vọng co sẽ gia nhập ma giao lam vợ anh...Dư An Nam luon tự dằn vặt minh vi yếu long ma để cho Thạch Sanh thanh quyết ma co quyết tam đi tim sư thuc va được chỉ dẫn đến phai Thanh Co va cuối cung đa đẫy được nguyen thần Huyết Ma ra khỏi Thạch Sanh nhưng trớ treu thay nguyen thần đo bay vao con của Thanh Co la Thanh Nữ(la Quan Lam đong) va từ đo co con ac hơn Thạch Sanh gấp bội nhưng co lại yeu sư huynh của Dư An Nam la Chan Tử Đan nhưng Tử Đan quyết giết Thanh Nữ rui tử tử nhưng ko được anh ko nở xuống tay va Thanh nữ do bản chất la Huyết Ma đa giết chết người yeu minh va co trở nen ac gấp bội ...

Bay giờ ko ai la đối thủ của co chỉ co ngọc tiến quan la co thể giết được co nhưng dề lấy được miếng ngọc thi Thạch Sanh va Dư An Nam phải dấn than vao quỷ cốc để lấy va cuối cung nho hai người yeu nhau thiệt long va lấy được miếng ngọc ...trận đanh cuối cung giết được Thanh Nữ nhưng ThạchSanh vi đỡ chưởng cho Dư An Nam ma chết ...Dư An Nam qua đau buồn đa om sat người yeu ngảy xuống nui tữ tử ...Do co lời tien đoan từ vị phap sư(la Lan đong) la hai người chỉ co duyen ở kiếp sau van ngay cả cha của An Nam cung la ma vương nhưng hiền noi từ trước nen ở kiếp sau Dư An Nam la tiểu thư khue cac đang đi tren đường thi anh Thạch Snah đang ban chan dung hai người gặp nhau cườihttp://pastebin.com/JuwkVGHu================================================== =========================

Thục Sơn Kỳ Hiệp I - Huyết Ma - The God And The Dmons Of Zu Mountains 20/20 USLT

Số tập: 20

Giam chế: Tieu Sanh

Diễn vien:

Quan Lễ Kiệt - Thượng Quan Cảnh Ngọ

Dương Bảo Linh - Ly Chỉ Quỳnh

Au Thoại Vỹ

Ly Uyển Hoa - Chau Thanh Van

Cung Từ An

Lưu Mỹ Quyen

http://pastebin.com/7upqgH1e
0 comments:

Post a Comment