skip to main | skip to sidebar

Friday, 30 March 2012

Thiên Tiên Phối - Huỳnh Thánh Y 30/30 Thuyết Minh


//
Uploaded with ImageShack.usThiên Tiên Phối

Đạo diễn: Ngô Gia Đài

Diễn viên: Dương Tử, Huỳnh Thánh Y, Dương Cung Như, Thái Thiếu Phấn

Nhà sản xuất: CCTV

Thể loại: Thần Thoại, Tình Cảm

Tổng số: 30 tập

Quốc gia: Trung Quốc

Năm sản xuất: 2007

Thiên tiên phối là một truyền thuyết đã có từ lâu đời, phim truyện Thiên Ngoại Phi Tiên cũng từ truyền thuyết này mà ra.Thất tiên nữ tinh nghịch xuống trần gian chơi rồi gặp và yêu Đổng Vĩnh

Họ phải vượt qua những trở ngại trần gian - thiên đường để đến được với nhau.Tap 1: http://hotfile.com/dl/150379041/371cd15/

Tap 2: http://hotfile.com/dl/150379099/1a252d5/

Tap 3: http://hotfile.com/dl/150379116/6de014d/

Tap 4: http://hotfile.com/dl/150379172/77b438f/

Tap 5: http://hotfile.com/dl/150379181/f7424fe/

Tap 6: http://hotfile.com/dl/150379272/494c2fa/

Tap 7: http://hotfile.com/dl/150379235/612de88/

Tap 8: http://hotfile.com/dl/150379271/e516b06/

Tap 9: http://hotfile.com/dl/150379321/b10be41/

Tap 10: http://hotfile.com/dl/150379350/49f58d7/

Tap 11: http://hotfile.com/dl/150379376/feabf14/

Tap 12: http://hotfile.com/dl/150379434/fe9312a/

Tap 13: http://hotfile.com/dl/150379508/64427ce/

Tap 14: http://hotfile.com/dl/150379612/716c7be/

Tap 15: http://hotfile.com/dl/150379581/c0e1eec/

Tap 16: http://hotfile.com/dl/150379599/bc82f3c/

Tap 17: http://hotfile.com/dl/150379603/998b35c/

Tap 18: http://hotfile.com/dl/150379611/f116211/

Tap 19: http://hotfile.com/dl/150379647/e22037c/

Tap 20: http://hotfile.com/dl/150379728/846f335/

Tap 21: http://hotfile.com/dl/150379834/2876136/

Tap 22: http://hotfile.com/dl/150379803/7ffcb5a/

Tap 23: http://hotfile.com/dl/150379970/5f91837/

Tap 24: http://hotfile.com/dl/150379986/6ae7a43/

Tap 25: http://hotfile.com/dl/150379987/70e9608/

Tap 26: http://hotfile.com/dl/150379991/4608f7e/

Tap 27: http://hotfile.com/dl/150380023/535167e/

Tap 28: http://hotfile.com/dl/150380027/af983e7/

Tap 29: http://hotfile.com/dl/150380028/f92a630/

Tap 30: http://hotfile.com/dl/150380126/02a6e32/

//

0 comments:

Post a Comment