skip to main | skip to sidebar

Friday, 30 March 2012

Thâm Điền Công Chúa - Tình NGười - Virtues of Harmony I 100/100 USLT


//
Uploaded with ImageShack.usTên tiếng Hoa : Giai Đại Hoan Hỷ

Tên tiếng Anh : Virtues of Harmony

Tên tiếng Việt : Gia Đình Vui Vẻ, Thâm Điền Công Chúa I, II (153 tập đầu ở Trì Lực Cộng trấn ), III, IV ( tiếp theo vô cung )

Tên hải ngoại : Tình Người ( Được Vui Cả Làng )

Thời lượng : 327 tập ( 25'/tập) HK, 218 tập ( 30'/tập ) hải ngoại.

Thể loại : Hài, cổ trang Minh triều

Giám chế :Từ Ngộ An

( Nghĩa nặng tình thâm, Bí mật bảo tàng, Thiếu gia vùng Tây Quan, Đường về hạnh phúc )

Thời gian quay : từ 17/09/2001 đến 28/12/2002

Diễn viên :

Tiết Gia Yến - Du Niệm Từ

Lâm Văn Long - Kim Niên

Triệu Học Nhi - Lâm Ngọc Lộ

Tạ Thiên Huê - Kim Nguyệt

Trần Ngạn Hành - Kim Nhật

Mai Tiểu Huệ - Thạch Mỹ

Liêu Bích Nhi - Thâm Điền công chúa

Nguyễn Triệu Tường - Du Niệm Phú

Lâm Y Kỳ - Vân Ảnh Cơ

Đặng Triệu Tôn - Cao Nhĩ Khang

Lưu Đan - Hoàng thượng

Uyển Quỳnh Đan - Quận chúa Sa Sa

Xa Uyển Uyển - Vạn quý phi

Lý Quốc Lân - Vạn Quốc Cửu ( Quốc Cậu )

Thiệu Mỹ Kỳ - Bảo Linh Cầu - Bảo phi

Mã Hải Luân - Trần Kiều

Nhan Quốc Lượng - Thạch Đại Xuyên

Hồng Thiên Minh - Thạch Bưu ( Biêu )

Diêu Lạc Di - Thạch Đệ ( Đế )

Lưu Khải Uy - Nguyễn Thọ

Mã Đề Lộ - Bách Hợp

Khưu Trình - Hải Đường

Sầm Bảo Nhi - Quế Chi

Trần Khải Di - Mẫu Đơn

Vu Dương - Quốc sư

La Hạo Khải - Lăng công công

Liêu Khải Trí - Bồ công công

Thiệu Lương - Bán Nhật Tiên

Chu Mễ Mễ - Hắc trân châu

Hạ Bình - chị Huệ

Tap 1: http://ryushare.com/dzxwmnyihsbi

Tap 2: http://ryushare.com/75mpqo197syi

Tap 3: http://ryushare.com/k4srn4h8urs4

Tap 4: http://ryushare.com/7zhhf3nt20bo

Tap 5: http://ryushare.com/jttr1lgyfdy4

Tap 6: http://ryushare.com/p91ts2roh8ni

Tap 7: http://ryushare.com/1lncfsi7aeco

Tap 8: http://ryushare.com/an55r7ajjc66

Tap 9: http://ryushare.com/b2mhj8p93p8s

Tap 10: http://ryushare.com/ix5jb7m5mr2z

Tap 11: http://ryushare.com/nl3pwwwoivdt

Tap 12: http://ryushare.com/nktcae42w3kw

Tap 13: http://ryushare.com/jwocszdqi1ex

Tap 14: http://ryushare.com/fd44bo29jczj

Tap 15: http://ryushare.com/4vxttxpug1yr

Tap 16: http://ryushare.com/7pmctzczez9p

Tap 17: http://ryushare.com/90msnw3kat6a

Tap 18: http://ryushare.com/mwa0wybc911n

Tap 19: http://ryushare.com/9nytkkvk8au6

Tap 20: http://ryushare.com/u3qrqjv0l4fy

Tap 21: http://ryushare.com/8z1hj9kc908d

Tap 22: http://ryushare.com/osf6gi3dvrbb

Tap 23: http://ryushare.com/fd041r07m72o

Tap 24: http://ryushare.com/c9w85x3t5drj

Tap 25: http://ryushare.com/jgv0cns49w4u

Tap 26: http://ryushare.com/kancprqewwzq

Tap 27: http://ryushare.com/9e9mqgra0ulb

Tap 28: http://ryushare.com/os7lnm69damf

Tap 29: http://ryushare.com/n4rl3sn0o2oz

Tap 30: http://ryushare.com/wbe22je4mqn0

Tap 31: http://ryushare.com/mhwifzhib17u

Tap 32: http://ryushare.com/vc5bp1o67r18

Tap 33: http://ryushare.com/65zcjdjxulad

Tap 34: http://ryushare.com/khb3jibc1kah

Tap 35: http://ryushare.com/g81qwiwblca5

Tap 36: http://ryushare.com/bya480std1x7

Tap 37:Uploading..

Tap 38: http://ryushare.com/9sk4jw4kw6sc

Tap 39: http://ryushare.com/1x57lz5uqdrg

Tap 40: http://ryushare.com/d6eqdvktifp9

Tap 41: http://ryushare.com/4gav7o4so8wf

Tap 42: http://ryushare.com/jjz7kh0fpqku

Tap 43: http://ryushare.com/gxrk4lhei374

Tap 44: http://ryushare.com/5s2o00byi7y0

Tap 45: http://ryushare.com/wkn45h6223b7

Tap 46: http://ryushare.com/iss2p2klwppa

Tap 47: http://ryushare.com/tax9d8lbz0tl

Tap 48: http://ryushare.com/7n7zxyy96stw

Tap 49: http://ryushare.com/3s76vc0l36r3

Tap 50: http://ryushare.com/nrm44oxmskks

Tap 51: http://ryushare.com/s4rpyl741gz7

Tap 52: http://ryushare.com/g8ejradx7vuk

Tap 53: http://ryushare.com/t166h72ea2dp

Tap 54: http://ryushare.com/5ldq7lu6bwbc

Tap 55: http://ryushare.com/imy4847ru6tv

Tap 56: http://ryushare.com/qgvjsq7mkn9s

Tap 57: http://ryushare.com/4kcqa13w8e9n

Tap 58: http://ryushare.com/f8ru5dx4ctcs

Tap 59: http://ryushare.com/mkczfwxzkptc

Tap 60: http://ryushare.com/dody2vzrdgle

Tap 61: http://ryushare.com/bl1u98dkhrgf

Tap 62: http://ryushare.com/q69gparkpdtf

Tap 63: http://ryushare.com/nn6l5b6te0fj

Tap 64: http://ryushare.com/2vmxwg1lcmw4

Tap 65: http://ryushare.com/k3ippz59g7uu

Tap 66: http://ryushare.com/00wf50csgfbb

Tap 67: http://ryushare.com/17grxsrernq1

Tap 68: http://ryushare.com/hsbgdhlvm3no

Tap 69: http://ryushare.com/kg812pr4ygvp

Tap 70: http://ryushare.com/28hdw9lvszzg

Tap 71: http://ryushare.com/97bzuhvmozc8

Tap 72: http://ryushare.com/nltq50h24msp

Tap 73: http://ryushare.com/f6a1su525glu

Tap 74: http://ryushare.com/zvjr9vxp3jkf

Tap 75: http://ryushare.com/1iloc76hd79o

Tap 76: http://ryushare.com/1nnqnkwyl2lm

Tap 77: http://ryushare.com/tbjbdy7jlo2m

Tap 78: http://ryushare.com/qk3agdy2qgey

Tap 79: http://ryushare.com/ge5daovpkr5h

Tap 80: http://ryushare.com/lny6p3c93y65

Tap 81: http://ryushare.com/8vhq7k6ymv2r

Tap 82: http://ryushare.com/xqt8opnuom8k

Tap 83: http://ryushare.com/tsbnn25r0zu9

Tap 84: http://ryushare.com/uvvssoov9b08

Tap 85: http://ryushare.com/u7qdvlt0gp28

Tap 86: http://ryushare.com/w9pz8y8j7zlq

Tap 87: http://ryushare.com/b76x4y3qpwol

Tap 88: http://ryushare.com/s7p4vzl2rwmd

Tap 89: http://ryushare.com/dnup6ipg2vfv

Tap 90: http://ryushare.com/ba47clxnw531

Tap 91: http://ryushare.com/njx5hji6km74

Tap 92: http://ryushare.com/2nkh3oeijqi7

Tap 93: http://ryushare.com/b88nufuq4ja5

Tap 94: http://ryushare.com/09dao6g8u24r

Tap 95: http://ryushare.com/pruo20ldfony

Tap 96: http://ryushare.com/iv72yzm01q0j

Tap 97: http://ryushare.com/uyx7s1a9gvx5

Tap 98: http://ryushare.com/9y4t5jv1lo1s

Tap 99: http://ryushare.com/ww5x1q7n4mtr

Tap 100: http://ryushare.com/c2yfuu3bkt6q//

0 comments:

Post a Comment