skip to main | skip to sidebar

Monday, 26 December 2011

Thiện Nữ Ưu Hồn – A Chinese Ghost Story uslt 1 - 2 - 3

 XEM ONLINE
Collection gồm có 3 phim, phim nào cũng vui và hay. USLT. Link Mega

Diễn viên:
TNUH1: Vương Tổ Hiền, Trương Quốc Viinh
TNUH2: Vương Tổ Hiền, Trương Quốc Vinh, Trương Ngọc Hữu
TNUH3: Lương Triều Vỹ, Vương Tổ Hiền, Trương Ngọc Hữu

VietKungFu.com_TNUH1.avi.001 (400 MB)
VietKungFu.com_TNUH1.avi.002 (345.05 MB)

VietKungFu.com_TNUH2.avi.001 (450 MB)
VietKungFu.com_TNUH2.avi.002 (352.37 MB)

VietKungFu.com_TNUH3.avi.001 (450 MB)
VietKungFu.com_TNUH3.avi.002 (400.94 MB)

0 comments:

Post a Comment