skip to main | skip to sidebar

Saturday, 26 November 2011

Tứ Đại Thiên Tài - The Legendary Four Aces 52/52 uslt


XEM ONLINE
 Diễn Viên : Âu Dương Chấn Hoa, Trương Gia Huy, Lâm Gia Đống, Ngụy Tuấn Kiệt
Cantonese/Mandarin title: Gam Jong Sei Dai Choi Ji / Jin Zhuang Si Da Cai Zi
English title: The Legendary Four Aces
Genre: Ancient comedy
Episodes: 52
Broadcast network: TVB
Broadcast period: 2000

Cast:
Nick Cheung, Esther Kwan, Gordon Lam, NNadia Chan, Bobby Au Yeung, Yvonne Yung, Marco Ngai, Annie Man

Download (USLT)

Ep 01 www.megaupload.com/?d=6RFFFGHX
Ep 02 www.megaupload.com/?d=3WAPA3WV
Ep 03 www.megaupload.com/?d=CW12FFDT
Ep 04 www.megaupload.com/?d=3K7N5Q0H
Ep 05 www.megaupload.com/?d=9DMSTK1F
Ep 06 www.megaupload.com/?d=8P0PV1ZV
Ep 07 www.megaupload.com/?d=V8VBSLIU
Ep 08 www.megaupload.com/?d=6KL7CSJZ
Ep 09 www.megaupload.com/?d=J9KZ895K
Ep 10 www.megaupload.com/?d=P7P80BF0
Ep 11 www.megaupload.com/?d=4X7Q2UJG
Ep 12 www.megaupload.com/?d=CXLG2TQ8
Ep 13 www.megaupload.com/?d=8XP4NVI8
Ep 14 www.megaupload.com/?d=2B6KY68I
Ep 15 www.megaupload.com/?d=5UD7DJTO
Ep 16 www.megaupload.com/?d=4UA89U2F
Ep 17 www.megaupload.com/?d=HLP81J5A
Ep 18 www.megaupload.com/?d=QRG5VT8W
Ep 19 www.megaupload.com/?d=7MXOYCVP
Ep 20 www.megaupload.com/?d=YYEEFQWX
Ep 21 www.megaupload.com/?d=4PSSL7QC
Ep 22 www.megaupload.com/?d=FMK4H852
Ep 23 www.megaupload.com/?d=Q8KJCBMZ
Ep 24 www.megaupload.com/?d=OC2XXLJS
Ep 25 www.megaupload.com/?d=AWYXHZYH
Ep 26 www.megaupload.com/?d=GEED4ZCY
Ep 27 www.megaupload.com/?d=DE71S3VE
Ep 28 www.megaupload.com/?d=OKRVISMU
Ep 29 www.megaupload.com/?d=9TYEF81P
Ep 30 www.megaupload.com/?d=ZLD43NY6
Ep 31 www.megaupload.com/?d=GMPXVA1V
Ep 32 www.megaupload.com/?d=ZFEBMWQ3
Ep 33 www.megaupload.com/?d=62Z8XMBC
Ep 34 www.megaupload.com/?d=3UPFU8WV
Ep 35 www.megaupload.com/?d=QHLDZ57T
Ep 36 www.megaupload.com/?d=VXCVT8JM
Ep 37 www.megaupload.com/?d=XVZQ3JPH
Ep 38 www.megaupload.com/?d=6M3V3H4I
Ep 39 www.megaupload.com/?d=B1N9OS6L
Ep 40 www.megaupload.com/?d=0UGZ2IQS
Ep 41 www.megaupload.com/?d=LEC33NZJ
Ep 42 www.megaupload.com/?d=CYBMQDDN
Ep 43 www.megaupload.com/?d=BOEY8CSR
Ep 44 www.megaupload.com/?d=IAABI6LH
Ep 45 www.megaupload.com/?d=WATVEI21
Ep 46 www.megaupload.com/?d=OUV7O6U6
Ep 47 www.megaupload.com/?d=C29THF7Y
Ep 48 www.megaupload.com/?d=YPEMLBN0
Ep 49 www.megaupload.com/?d=IOWHGPK2
Ep 50 www.megaupload.com/?d=P26ZHUPT
Ep 51 www.megaupload.com/?d=Z4UY83UE
Ep 52 www.megaupload.com/?d=1OS5REY2
End...

0 comments:

Post a Comment